+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Znalost českého jazyka pro DAP


Zákon č. 563/2004 Sb.,§4 odstavec 1
(1) Fyzická osoba, která získala příslušnou odbornou kvalifikaci stanovenou tímto zákonem v jiném vyučovacím jazyce než českém, je povinna prokázat znalost českého jazyka zkouškou, pokud není dále stanoveno jinak. Zkouškou podle věty první se prokazuje znalost českého jazyka odpovídající minimálně úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Fyzická osoba, která má vykonávat činnost učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy, učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy, prokazuje znalost českého jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(2) Zkoušku z českého jazyka lze vykonat na vysoké škole v rámci programu celoživotního vzdělávání nebo v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

Dovysvětlení: Pokud si uděláte kvalifikaci na asistenta pedagoga v České republice, dosáhli jste kvalifikace v jazyce českém a nemusíte už dokládat zkoušku na úrovni B2.

V našem seznamu najdete, které organizace pořádají státní zkoušku z českého jazyka a které organizace pořádají kurz pro asistenty pedagoga.

Kurzy češtiny

Online kurz zdarma pro pedagogy: https://kurz-cestiny.clovekvtisni.cz/?_ga=2.189912367.52954566.166082764...

Online kurz zdarma: https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html

Online základní kurz pro Ukrajince. První lekce zdarma, další zdarma po registraci: https://www.kurzyukrajina.cz/

Další užitečné online nástroje pro výuku češtiny: https://inkluzivniskola.cz/cdj-uzitecne-online-odkazy

Rekvalifikační kurz češtiny hrazený úřadem práce

Úřad práce může proplatit rekvalifikační kurz českého jazyka pro cizince.
Je potřeba, aby se jednalo o akreditovaný rekvalifikační kurz: „Český jazyk pro cizince – základní kurz“ (M1, úroveň A1) nebo „Český jazyk pro cizince – navazující kurz“ (M2, úroveň A2) nebo „Český jazyk pro cizince – pro pokročilé“ (M3, úroveň B1).

Jaké jsou podmínky?

Podmínkou je, že musíte být v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (= jste nezaměstnaný/á) nebo zájemce o zaměstnání (máte práci/jste zaměstnaný/á, můžete být ale v evidenci jako zájemce).
Úřad práce mimo jiné prověřuje, zda kurz budete potřebovat (např. dosavadní kvalifikace neumožňuje získat vhodné pracovní místo) a jeho absolvování zvýší šanci na to, abyste danou práci získali.

To je situace, kdy máte požadované pedagogické vzdělání ze zahraničí, ale potřebujete mít také státní zkoušku z českého jazyka na úrovni min. B2 k tomu, abyste mohli pracovat v české škole.

Informace k tomu, jak postupovat, najdete na webu METY Do školy společně pod nadpisem „Výuka a procvičování češtiny — Kurzy s akreditací od MŠMT“.

Jana Vávrová, Zuzana Hrušková, 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.