+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Informace od rodičů


Pro ředitele vyžaduje přijímání žáků s odlišným mateřským jazykem větší nároky na přípravu, a to především ze dvou důvodů. Prvním je samozřejmě jazyk a s ním spojená problematika, druhým může být odlišná zkušenost ze školní praxe v zemi původu. Proto bychom se měli snažit v případě žáka cizince získat více informací o jeho předchozím i současném životě, než obvykle žádáme od českých žáků. Každá další informace o nově příchozím může být užitečná při procesu integrace, který cizince v našem vzdělávacím systému čeká.

Jaké informace na první schůzce od rodičů zjišťovat?

1) Osobní údaje o dítěti a rodinné situaci (umožní Vám lépe navázat kontakt a rozumět dítěti)

 • Jak se správně vyslovuje jméno dítěte (…), jak chce být oslovováno?
 • Odkud dítě pochází (země původu)?
 • Kdy přesně dítě přijelo do ČR? Bylo např. nějaký čas od rodičů odloučené?
 • S kým dítě bydlí? Zůstal někdo, na koho je dítě fixované, v původní vlasti? (Zde je důležité být citlivý, minulost některých cizinců může být velice traumatická.)
 • Setkal/a se již s češtinou a kde? Ve škole, doma, při soukromých lekcích? Umí česky? (Jak dobře?)
 • Jaké jazyky ovládá a na jaké úrovni? V jakém jazyce dovede dítě číst a psát?
 • Jaké jazyky jsou používány doma, popř. kdo z rodiny mluví jakou řečí? (V některých rodinách slouží různé jazyky různým účelům.)
 • Jaký druh komunikace mezi rodiči (…) a školou bude nejefektivnější (verbální nebo psaná)? Jaký je preferovaný jazyk?
 • Pokud nerozumíte vůbec, uveďte někoho, kdo v akutních případech může přeložit důležitou informaci?
 • O co se dítě zajímá, co jsou jeho silné stránky?

2) Chování a komunikace

 • Jak se obecně dítě cítí ve třídě nebo v kolektivu vrstevníků?
 • Jak dítě zvládá změny?
 • Objevily se u dítěte v minulosti závažné výchovné potíže?
 • Potřebuje dítě specifický přístup nebo způsob komunikace?
 • Co mu pomáhá v případě náhlé stresové situace?

3) Další důležité informace

 • Existují u dítěte nějaké zdravotní obtíže, o kterých by měla škola vědět?
 • Má rodina nějaké konkrétní požadavky na vzdělání? Má rodina nějaké plány do budoucnosti?
 • Jaké zvyky v oblasti stravování v rodině fungují (př. má dítě přímo nějakou dietu)?
 • Jaké (pokud vůbec nějaké) bylo předchozí vzdělání? – kde, od kolika let, bylo přerušeno? – na jak dlouho?
 • Shodují se předměty s českým kurikulem? Požádejte rodiče o dokumentaci z předchozích škol (pro vaši představu poslouží i žákovy sešity v mateřském jazyce).

Tyto informace je důležité znát, protože schopnost dítěte adaptovat se na odlišné školní prostředí je jedním z důležitých faktorů ovlivňující jeho integraci. Škola by měla na základě těchto informací připravit plán žákova začleňování.

Formulář na výše uvedené informace brzy naleznete v mnoha jazykových verzích v tomto odkazu. Můžete je rodičům na první schůzce předat a požádat o jejich vyplnění.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.