+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Tandemový workshop pro učitele a (D)AP


Spolupracujete při podpoře dětí s OMJ s asistentem pedagoga nebo působíte jako asistent pedagoga v MŠ nebo ZŠ? Zajímá Vás, jak co nejlépe nastavit efektivní spolupráci? Chcete se inspirovat příklady dobré praxe a ještě více si ve Vašem tandemu ujasnit své role a kompetence?

Reference
"Tandemový workshop pro učitele a asistenty pedagoga mi přinesl mnohé. Nejen základní znalosti o pozici asistenta pedagoga jako pedagogického pracovníka, jeho náplni práce, ale také základní kámen pro "stavbu" budoucí spolupráce s mou novou asistentkou.

Také velmi vítám provedení workshopu - část teoretická a praktická. Teoreticky zaměřený připravený materiál je jasný, stručný, přehledný, praktická ukázka spolupráce učitele a asistenta, možnost vyzkoušet si společné plánování činností na konkrétní téma, byla k nezaplacení.

Uvědomila jsem si při ní, jak je plánování v životě učitelky mateřské školy důležité, o to víc je důležitější, když mohu mít k ruce ještě asistentku.

Vřele tento workshop doporučuji všem učitelkám z mateřských škol a jejich asistentkám/ asistentům, které se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny a jít vstříc novým dobrodružstvím na cestě vzdělávání (nejen) dětí s OMJ v tandemu U + AP."
Michaela Knilová,učitelka z MŠ Praha 9 - Vybíralova (účastnice workshopu pro MŠ)

Cíl workshopu
Cílem workshopu je prodiskutovat možnosti a výhody spolupráce učitele a asistenta pedagoga. Zároveň si účastníci vyjasní své role, kompetence i činnosti, aby se oba cítili dobře ve třídě i při spolupráci.

Obsah workshopu

  • reflexe vlastních potřeb a vzájemných očekávání
  • ujasnění kompetencí a odpovědností
  • představení konkrétních možností a forem spolupráce učitele a asistenta ve třídě
  • pojmenování činností, kterými asistent pedagoga podporuje učitele a děti ve třídě
  • ujasnění, kde jsou hranice asistentské práce – ve vztahu k dětem i k učiteli, případně rodičům dětí či vedení školy
  • podmínky dobré spolupráce na různých úrovních (na úrovni školy jako instituce, v rámci vzájemné komunikace apod.)

Lektorky
Workshopem Vás provedou zkušené lektorky, které dlouhodobě působí v organizaci META, o.p.s. a mají bohaté zkušenosti při začleňování dětí a žáků s OMJ (v roli učitelky nebo asistentky ve škole).

AKTUÁLNÍ NABÍDKA TANDEMOVÝCH WORKSHOPŮ OD METY, o.p.s.
Termíny workshopů (online nebo prezenčně) sledujte v nabídce seminářů pro pedagogy zde.

Kontakt pro více informací:
Hana Víznerová
e-mail: viznerova@meta-ops.cz
telefon: +420 608 956 542

Workshopy probíhají v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Zuzana Hrušková, Hana Víznerová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.