+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Slovní zásoba a výslovnost


Slovní zásoba


K tématu je možné si rovněž přečíst v příručce Učíme češtinu jako druhý jazyk strany 209-215. Příručku je možné stáhnout zdarma.

Hlavní a nejdůležitější zásada:

Nová slova a veškerou slovní zásobu učte v kontextu konkrétních situací.

Proč? Protože nejdůležitější je domluvit se a porozumět v reálném životě v ČR.

Učte

 • konkrétní akce a reakce
 • celé věty, fráze, situace; teprve z nich poté vypreparujte jednotlivá slova (ať je zřejmý kontext užití)
 • nová slova za pomoci obrázků (žák by měl nové slovo alespoň 5x vyslovit a 5x napsat)

Co dělat se slovní zásobou

 • vytvářejte logické skupiny slov – na základě významu (jídlo) nebo gramatické charakteristiky (podle rodů). Ale pozor - nezařazujte příliš mnoho slov do jedné skupiny – vzpomeňte si na sebe, kolik slov najednou si umíte zapamatovat v cizím jazyce
 • vyvěšujte v učebně přehledy slov z určitých okruhů.

Jak by měly okruhy/témata pro slovní zásobu vypadat:

 • měla by to být obecná témata (společenské fráze, nakupování, zjišťování informací …)
 • měla by obsáhnout všechny základní komunikační situace v daném kontextu
 • výběr specifičtějších témat by měl vycházet z toho, jací žáci ve skupině jsou a co aktuálně potřebují

Výslovnost


K tématu je možné si rovněž přečíst v příručce Učíme češtinu jako druhý jazyk strany 215-222. Příručku je možné stáhnout zdarma.


Velmi užitečná jsou dále krátká videa o výuce výslovnosti od naší kolegyně Michaely Paldusové:

Na jejím youtube kanále jich najdete celou řadu.


Proč učit výslovnost?

 • správná výslovnost usnadňuje komunikaci a porozumění
 • špatná výslovnost často brání porozumění, protože nejsme zvyklí snažit se nedokonalé výslovnosti češtiny rozumět
 • rodilí mluvčí (Češi) jsou často k chybám ve výslovnosti (např. ruský přízvuk) méně tolerantní než k chybám v gramatice (např. špatným tvarům slov)

Hlavní zásady:

 • zapojujte výuku výslovnosti jako samostatnou aktivitu hned od začátku (lze ji zapojit na všech úrovních znalosti češtiny) a pravidelně se k výuce výslovnosti vracejte
 • nacvičujte správnou výslovnost zejména u frází, které žáci musejí zvládnout v běžném životě a hned v počátcích svého pobytu v ČR (pozdravy, poděkování, prosby, omluvy a školní fráze)

Co nacvičovat? Pomáhejte studentům v technice výslovnosti a v její fixaci, zaměřte se při tom na:

 • přízvuk
 • jednotlivé hlásky
 • souhláskové skupiny
 • intonaci a frázování
 • tempo řeči
 • ráz
 • hláskovou spodobu
 • dlouhá slova

Na čem lze výslovnost trénovat?
Na hláskách, na slovech i na kratších frázích

Jak trénovat výslovnost?

 • trénujte spíš výslovnost kratších celků
 • procvičujte výslovnost smysluplných slov a frází
 • použijte k výuce výslovnosti nově probíraná slova
 • procvičujte nějaký konkrétní jev (délku samohlásek, rozdíl b-p, di, ti, ni – dy, ty, ny)
 • známou slovní zásobu procvičujte při mluvení a čtení (v konkrétním kontextu)
 • procvičujte poslechem a opakováním, pomocí videa, nahrávky apod.
 • nacvičujte poslechem a výběrem správné varianty dle kontextu (např. kosa - koza, syrový - sýrový, horký - hořký...)
 • usnadněte studentům trénink výslovnosti připodobněním k jejich mateřskému jazyku

Inspiraci pro konkrétní aktivity najdete například na stránce Univerzální aktivity. Ve Vzdělávacím obsahu ČDJ najdete materiály s tipy a aktivitami na trénink výslovnosti v jednotlivých tématech.

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.