+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování češtiny jako druhého jazyka a další podpory


NÍŽE UVEDENÉ DOTAČNÍ VÝZVY NAD RÁMEC JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY DLE § 20 A JAZYKOVÉ PODPORY DLE § 16 PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJEME A AKTUALIZUJEME.


Národní plán obnovy (doučování)
Na webu Doučování.edu.cz.
Žádosti do 31. 8. 2023. NEBUDE PRODLOUŽENO.
Individuální nebo skupinové doučování českých i vícejazyčných dětí (netýká se adaptačních skupin), adaptační a socializační aktivity.
Nadace Charty 77 - Vzdělání bez bariér ve školním roce 2022/2023
Na webu Konto bariéry.
Žádosti do 30. 9. 2023.
Podpora handicapovaných a sociálně znevýhodněných dětí, které do České republiky přicházejí z oblastí zasažených válkou. Finanční příspěvky jsou určeny na podporu integrace ukrajinských žáků, na školní pomůcky, obědy ve školní jídelně, asistenty pedagoga a tlumočníky a na jejich školení, na osobní asistence, vybavení tříd a kompenzační pomůcky, na volnočasové a integrační aktivity a také na psychologickou podporu.
PŘÍSPĚVEK Z PROJEKTU "UNICEF – POMOC UPRCHLÍKŮM" PRO HL. M. PRAHU
Na webu prahaskolska.cz.
Žádosti do 15. 10. 2023.
Zlepšení materiálního zázemí a vybavení škol otevřením dalších míst pro ukrajinské děti s dočasnou ochranou, včetně jednoletých předškolních tříd, podpora jejich účasti na ZŠ a mimoškolních aktivitách prostřednictvím poskytování příspěvků na učebnice, psací potřeby a mimoškolní aktivity.
Fond Nadace Terezy Maxové dětem
Na webu nadaceterezymaxove.
Bez časového omezení.
Podpora ukrajinských rodin a dětí, které zasáhl válečný konflikt. Za konkrétní děti podává žádost příslušná škola. Příspěvek je možné využít na financování: učebnic, školních potřeb a pomůcek, vzdělávacích a rozvojových aktivit (školní kroužky, jazykové kurzy), školní družiny, ubytování na internátu, psychologické podpory, školních pobytových akcí (škola v přírodě aj.) a dalších aktivit.
Fakulty doučují
Na webu Zapojme všechny.
Bez časového omezení.
Propojení doučujících osob a škol, které hledají personální zajištění doučování českých i vícejazyčných žáků.
Nevládní organizace doučují
Na webu Doučujte.cz se dozvíte více informací.
Bez časového omezení.
Klára Ptáčková, Alexandra Zachvatošin

Více k tématu

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.