+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jak využít Inkluzivní školu


Inkluzivní škola je portál obsahově velice rozsáhlý. Vybíráme pro Vás pár návodů, jak ho využít v době výuky na dálku:

Pracovní listy pro celou třídu

Pracovní listy jsou koncipované pro práci celé třídy, pro žáka s OMJ však obsahují větší podporu z hlediska jazyka. Cvičení přímo pro žáky s nízkou znalostí češtiny mohou být prospěšné i pro další žáky (např. se SVP). Úkoly zvládnou jistě všichni žáci ve třídě. Stáhněte si a upravte dle potřeb pracovní listy do předmětů: I. stupeň (Prv, Př, Vla), Český jazyk a literatura, Dějepis, Fyzika, Chemie, Matematika, Přírodopis, Výchova k občanství a Zeměpis. Pracovní listy slouží hlavně jako inspirace, můžete vytvářet vlastní - jak na to, aby byly žákům s OMJ prospěšné čtěte v článku Tvorba pracovních listů.

TIP! V nelehké situaci mohou pomoci také (dvojjazyční) asistenti pedagoga - s přípravou materiálů nebo třeba s komunikací s rodiči, se kterými je komunikace ztížená kvůli neznalosti češtiny. Podívejte se také, jak vytvářet pracovní listy pro žáky s OMJ a jak komunikovat s rodiči.

Smysluplná práce s textem

Využijte zjednodušené texty z jednotlivých pracovních listů, jejichž součástí jsou i otázky ověřující porozumění (např. Osobnosti 20. století nebo Nahosemenné rostliny). Pracujte předem s klíčovou slovní zásobou (jako např. v materiálu Struktura a vlastnosti látek nebo Lidské tělo a literatura).

TIP! Chcete-li nechat žáky s OMJ číst nějaký text, vyberte předem klíčová slova z textu na předučení, vyberte vždy kratší textovou pasáž a vytvořte odpovídající otázky k textu, které ověří porozumění.

Slovníčky

Vytvářejte s žáky slovníčky pro konkrétní předmět a/nebo oblast, využít můžete naši zkušenost s tvorbou slovníčků v přípravném kurzu. Slovníčky se budou hodit nejen pro žáky s OMJ jako ucelený podpůrný materiál. Vytvořte sdílený dokument, kde uvidíte práci žáků a můžete ji dle potřeb korigovat.

Zábavné aktivity se slovíčky

Slovíčka ze začleněná do vytvořených slovníčků je pak možné využít pro zábavné aktivity přes různé aplikace: KŘÍŽOVKY, SLOVNÍ MRAKY, KVÍZY, PEXESO nebo ŠIBENICE (videonávod k aplikaci Flippity), TESTY a CVIČENÍ (Quizlet, návod na práci s Quizletem) aj. Vytvářet zábavné aktivity může učitel, ale proč by nemohli také žáci?

Čeština jako druhý jazyk

V sekci Čeština jako druhý jazyk najdete materiály a pracovní listy pro žáky s OMJ, užitečné online odkazy či některé učebnice ČDJ ke stažení.

Michaela Jiroutová a kol.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.