+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Instrukce při výuce na dálku


O instrukcích obecně:

Zásady pro zadávání instrukcí platí v online výuce naprosto stejně a možná i více než v té běžné, protože za monitorem počítače, přes který se aktuálně odehrává většina naší komunikace, nevidíme okamžitou reakci žáků.

Obecně platí, že instrukce musí být:

- stručné (vybereme odpovídající množství informací)
- jasné (žáci díky nim vědí, co dělat a jak)
- srozumitelné (používáme krátké jednoduché věty)

TIP! Fráze, které se budou často opakovat v zadání úkolů nebo při práci s jednotlivými aplikacemi, například: Přihlaste se do webové aplikace. Zadejte heslo. Otevřete si v novém okně. Napište do sdíleného dokumentu. atd. můžeme zpracovat do jednoduchého slovníčku. Je-li to možné, můžeme uvést alespoň anglický a dejme ho žákům k dispozici (nebo je rovnou zapojme do procesu výroby).

Pro lepší představu o celém rozhodovacím procesu, který předchází úpravě zadání pro žáky s OMJ, jsme vytvořili následující infografiku.

Postup je popsán i ve webináři Žáci s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol. Praktické ukázky možností výuky.

Výtah nejdůležitějších poznatků, které z webináře vyplynuly, si můžete přečíst na portálu Inkluze v praxi.

Čtěte o instrukcích dále:

Karolina Dohnalová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.