+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Adaptační aktivity


Období začátku školní docházky je důležitým momentem v životě každého dítěte. Jedná se o období, kdy si dítě zvyká na nový režim, nový způsob vzdělávání, ale i na nový kolektiv a učitele. Toto období je proto zátěžové pro všechny děti ve třídě, děti s OMJ nevyjímaje. Osvědčeným způsobem, jak dětem adaptaci na všechno “nové” co s nástupem do školy souvisí usnadnit, jsou adaptační aktivity.

Adaptační aktivity je možné využít nejen v samotném začátku školní docházky, ale vždy, když se zásadně změní kolektiv, či se formuje kolektiv zcela nový (například v 6. třídě, kdy řada žáků odchází na víceletá gymnázia a původní kolektiv třídy je doplněn o žáky nové).

Učitel je v adaptačním období pro dítě důležitým průvodcem. Může pomoct dětem náročné situace zvládnout co nejlépe. Usnadnit kolektivu společný start a zároveň poskytnout prostor pro hlubší seznámení v rámci třídy může učitel prostřednictvím adaptačních aktivit zaměřených na nastavení komunikačních pravidel, pravidel respektující komunikace a podpory spolupráce mezi dětmi. Zaměřit se může také na sebepoznávání, poznávání druhých, emoční prožívání a předcházení a řešení konfliktů. Důležité také je, aby tato témata učitel s dětmi rozvíjel i nadále, tedy během celého školního roku.

Adaptační aktivity by měly cílit na podporu orientace žáků s OMJ v nové skupině vrstevníků tak, aby si v ní žáci s OMJ dokázali najít své bezpečné místo. Měly by být zaměřené na vzájemné poznávání a kooperaci. V adaptačních aktivitách je důležité dbát na jakékoliv zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem do spoluutváření vrstevnické skupiny – školní třídy. Neklaďme si však vysoká očekávání od dětí, ani od sebe samotných. Důležité je hlavně přirozené a nenucené zapojení dětí s OMJ, aby se cítily být od počátku přijímány a součástí kolektivu.

Sérii adaptačních hodin můžeme zaměřit například takto:

0.hodina - Téma: Vzájemné seznámení (například prostřednictvím aktivity Vizitka)
1.hodina - Téma: Sestavení základních komunikačních pravidel v rámci třídy
2.hodina - Téma: Vzájemné poznávání, co žáky spojuje (například prostřednictvím aktivity Molekuly - str. 58 v Průvodci začleňováním žáků s OMJ)
3.hodina - Téma: Sebepoznávání, emoce
4.hodina - Téma: Předcházení konfliktům
5.hodina - Téma: Řešení konfliktů

Adaptační aktivity je vhodné zařazovat pravidelně v průběhu prvních týdnů ve škole a dále na ně navazovat dalšími tématy, pro která ve třídě pozorujeme potřebu.
Nápady, jak podpořit žáky s OMJ v zapojení do těchto aktivit shrnujeme v článku Práce s třídním kolektivem.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.