+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

II. stupeň - STARŠÍ ŽÁCI (11–15)


Zde jsme pro Vás dostupné doporučované učebnice a učební materiály pro výuku češtiny jako cizího/druhého jazyka rozdělili do věkových kategorií žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem na základě našich zkušeností.

1) Učebnice a učební materiály češtiny jako cizího/druhého jazyka

(uváděné materiály jsou buď přímo určené dětem a žákům s OMJ, nebo jsou pro jejich výuku využitelné, ač jsou původně určené jiné věkové kategorii)

Antošová, J. a kol.: Třesky plesky, uč se česky! Čeština pro gymnázia 1. Staatsministerium für Kultur 2005.
Antošová, J. a kol.: Uč se česky, je to hezký! Čeština pro gymnázia 2. Staatsministerium für Kultur 2008.
Antošová, J. a kol.: Je to hezký, umět česky! Čeština pro gymnázia 3. Tematická textová učebnice. Gymnázium Pirna 2006.
Cvejnová, J.: Česky, prosím Start, I, II, III. Karolinum 2011, 2013, 2012, 2017.
Čemusová, J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O.: Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni, o.p.s. 2005.
Dalecká, J., Václavková, M.: Kurz českého jazyka pro začátečníky. Most PRO, o.p.s.
Dousková, J., Štenclová K., Fraňková, L.: Česky vesele a hezky. Centa 2005.
Froulíková, L.: Zahrada českého jazyka. Academia 2003.
Froulíková, L.: Adam a Eva v Českém ráji. Academia 2008.
Havlíková, D., Ošmera, R.: Česky s vlaštovkou 1, 2 (Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých). AUČJC 2019.
Hlaváčková, J.: Čeština pro cizince. Soubor metodických listů. ZŠ Staňkova, Brno 2010.
Holá, L.: Adaptovaná próza: Pohádky, Povídky malostranské, Pražské legendy, Staré pověsti české a moravské. Akropolis 2011, 2012, 2013.
Holá, L.: Čeština Expres 1, 2, 3, 4. Akropolis 2011, 2014, 2019.
Janoušková, Z. (ed.) a kol.: Čeština do školy. CIC 2014.
Jaurisová, B., Pánová, M.: Prázdninová škola češtiny. NIDV 2016.
Kol. autorů: Materiály pro výuku českého jazyka v Bavorsku. Stupeň A1+, A2. Mnichov 2011, 2013.
Kubíčková, K.: Abeceda - karty písmen. ZŠ Gutha Jarkovského 2010.
Matula, O.: Český den – materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Člověk v tísni, o.p.s. 2007.
Nekovářová, A.: Čeština pro život 1, 2. Akropolis 2006, 2012.
Procházková, P.: Sociokulturní minimum pro malé cizince. Obecně prospěšná společnost Nebelvír 2010.
Překladové slovníčky v různých jazycích k jednotlivým předmětům. SPN 2002.
Punčochář, M.: Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji (Aplikace spisovného jazyka; Čeština kolem nás). Europa Concept CZ a Poradna pro integraci 2011.
Svobodová, J.: Učím se česky 1 (pracovní učebnice). Harry Putz, Liberec 2012, metodika.
Štindlová, B.: Česky v Česku I, II. Akropolis 2008.
Táborková, J.: Hezky česky I, II. NIDV 2016, 2017.
Tenorová, A.: Hrátky s češtinou. ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2.
Titěrová, K. a kol.: Levou zadní 1: Čeština jako druhý jazyk. META 2018.
Vyčichlová, H.: Ano, učím se česky. Most PRO, o.p.s. 2013.

2) České učebnice a učební materiály vhodné pro děti a žáky s OMJ

Hronová, A., Štindlová, B.: Učíme se (nejen) česky. Učebnice češtiny pro neslyšící děti. Jazykové centrum ULITA 2011.
Chmelíková, V.: Hraj si a procvičuj - pracovní listy k učebnici Prvouky pro 1. ročník. Fraus 2014.
Janovec, L., Černá, M., Poláková, Z.: Dokážeš to! Český jazyk 5 - 9 (cvičebnice češtiny pro žáky základních škol). Klett 2010.
Jucovičová, D. a kol.: Interaktivní učebnice ČJ. D+H 2011.
Kořánová, I.: Česká čítanka. Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Akropolis 2013.
Nováková, I.: Zábavný pravopis. Portál 2009.
Novotná, A., Votruba, J.: Kdo jinému jámu kopá (lehko i vážný slovník pořekadel a přísloví). Práh 2013.
Rufertová, H.: Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ. Fortuna 2002.
Sýkorová, B.; Davidová, H.: Cvičebnice češtiny, čeština jako cizí jazyk A1-A2. Polyglot 2013.
Zelinková, O.: Cvičení pro dyslektiky I.-VI. - Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek. Série pracovních listů na český jazyk (6.-9. ročník). Nakladatelství Septima.

3) Metodické materiály a odborná literatura

Bernkopfová, M. a kol.: Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem. Meta, o.p.s. 2020.
Doleží, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince. AUČCJ 2017.
Doleží, L. a kol. Specifické poruchy učení a čestina jako druhý/cizí jazyk. AUČCJ 2017.
Evropské jazykové portfolio pro žáky do 11 let. Fraus 2002.
Holá, L.: Online metodiky ke všem učebnicím.
Hrubá, J.: Čeština pro děti cizinců. Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin. Pedagogická fakulta MU, Brno 2004.
Kolektiv autorů META, o.p.s.: Vzdělávací obsah ČDJ. META, o.p.s. 2015.
Kolektiv autorů META, o.p.s.: Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. META, o.p.s. 2011.
Kubíčková, K.: Zkušenosti s výukou v heterogenní třídě pro jazykovou přípravu. Metodická příručka. ZŠ Kostelec nad Orlicí 2011.
Nosálová, B. a kol.: Učíme češtinu jako druhý jazyk. META, o.p.s. 2018.
Titěrová, K. a kol.: Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka. META, o.p.s. 2018.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.