+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Pracovní listy pro nečtenáře


Pracovní sešit pro nečtenáře od organizace CIC Nečtu, nepíšu, učím se česky. Najdete zde 10 témat, které využijete jak u dětí v mateřských školách, tak i v 1. a 2. třídách základních škol. K publikaci vznikly ještě doprovodné materiály.

Organizace MY Aktivity, o.p.s. vydala díky projektu Rodina pro rodiny metodickou příručku pro výuku českého jazyka pro děti s OMJ v MŠ - 1, 2, 3, 4, 5 s Fidem umím česky hned

Zde jsou k dispozici pracovní listy vytvořené pro děti předškolního věku a 1. a 2. tříd.

Rozdělení podle témat Rozdělení podle gramatických jevů

Vybavení domu

RodyOblečení

Povolání

Předložky a příslovceJídlo

Jednotné a množné číslo

Zvířata

Hračky

Sport

Přídavná jména


Lidské tělo

Svátky

Pohádky


Slovesa

Svět kolem nás

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.