+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Pravidla třídy


Jak nám používání pravidel třídy může pomáhat při práci s vícejazyčnými dětmi?

Pravidla jsou všude kolem nás, jsou to základní zásady, které nám pomáhají vést naše každodenní životy. V mateřské škole jsou pravidla třídy nezbytné pro to, aby děti měly jasnou představu o tom, jak se mají chovat ve třídě, co se od nich očekává a jak se mají chovat ke svým vrstevníkům a učitelům. Tato pravidla mohou být užitečným nástrojem pro učitele, kteří chtějí vytvořit pozitivní atmosféru ve třídě a podpořit sociální a emocionální vývoj dětí.

Pravidla třídy (vzor) ke stažení

Každá mateřská škola se řídí určitými pravidly jako je např. denní režim, který jasně udává směr aktivitám, odpočinku a dalším činnostem v průběhu dne. Rozhodne-li se navíc učitel/ka seznámit děti i s pravidly třídy, které budou v průběhu celého roku používány, usnadní tím vícejazyčným dětem porozumění. Děti získají pocit jistoty a bezpečí.

Pokud se pro pravidla třídy rozhodnete, představte navrhovaná pravidla rodičům dětí. Můžete využít plánovaného setkání v průběhu září. Ukažte rodičům obrázky a zároveň vysvětlete, co které pravidlo znamená. V této fázi si sami můžete ověřit, zda jsou navrhovaná pravidla jasná, srozumitelná. Pochopili rodiče (nejen) vícejazyčných dětí, co jsou pravidla třídy a co znamenají?

Prvním krokem je definování pravidel třídy. Je důležité, aby byla pravidla vytvořena společně s dětmi, takže učitelé by měli nejprve požádat děti o jejich nápady na pravidla, které by chtěly v třídě mít. Poté by měli společně projít nápady a rozhodnout se, která pravidla jsou nejdůležitější. Zde může pomoci brainstorming, kdy se děti mohou aktivně zapojit do procesu tvorby pravidel a mohou také navrhovat vlastní nápady.

Když jsou pravidla třídy definována, je čas vytvořit společný seznam. Cílem je vytvoření pozitivní atmosféry ve třídě, kde se každý cítí bezpečně a respektován. Seznam pravidel třídy by měl být vytvořen společně s dětmi a měl by obsahovat každé pravidlo třídy, které bylo definováno v prvním kroku.

Dalším krokem je společná tvorba konkrétních pravidel pro třídu. Je důležité dát dětem dostatek prostoru, aby mohly vyjádřit své názory, přání podílet se na tvorbě pravidel. Většina dětí se cítí hrdá, když má možnost přispět k něčemu, co bude pro všechny užitečné. Během tohoto procesu učitelky mohou pomoci třídě zaměřit se na to, co je pro ně důležité a co by chtěli, aby se v jejich kolektivu dělo.

Vzhledem k tomu, že se jedná o děti předškolního věku, je třeba do procesu vstupovat jako “pomocník”, který pomáhá vést diskusi nad pravidly, vysvětluje a koordinuje aktivitu. Zde je velmi vhodné zařadit hry, vizualizaci pravidel, názornost. Děti by měly společně vést následný rozhovor, které “hrané” pravidlo chtějí přijmout, které se jim líbí a naopak, které “hrané” pravidlo jim přijde nevhodné.

Dětem může být položena otázka:

  • Jaký by byl tvůj ideální den v naší třídě?
  • Jak bychom se měli chovat, aby se nám tu líbilo?
  • Jak bychom si měli povídat, abychom se tu všichni slyšeli a rozuměli si?

Děti by měly být povzbuzovány k tomu, aby si uvědomily, že všichni jsou zodpovědní za to, aby se ve třídě cítili bezpečně a spokojeně. Když se třída shodne na pravidlech, mohou být zapsána a vystavena na viditelném místě v třídě. Jako další krok následuje společné tvoření pravidel (symbolů).

Pravidla by měla být krátká a jednoduchá a měla by být srozumitelná pro všechny děti v třídě.

Výhody pravidel třídy je několik:

  • Když se děti podílejí na tvorbě pravidel, cítí se více zodpovědné za chování ve třídě.
  • Pravidla pomáhají udržovat pozitivní atmosféru ve třídě a zabraňují více problémovému chování.
  • Když děti vědí, co se od nich očekává, lépe se v prostředí orientují.
  • Díky pravidlům se děti učí spolupracovat a vzájemně si pomáhat.
Klára Šuvarská

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.