+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zahraniční vzdělávací systémy


Databáze kompatibility vzdělávacích systémů

V jednotlivých dokumentech, které jsou níže ke stažení, naleznete informace o vzdělávacích systémech konkrétních zemí. Tato databáze vznikla v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy. Cílem databáze je přiblížit vzdělávací systémy, ze kterých přicházejí žáci s odlišným mateřským jazykem do našich škol. Stěžejním zdrojem informací byla vzdělávací databáze organizace UNESCO, která vzdělávací profily jednotlivých zemí publikuje na svých webových stránkách.

Jaká je škola u nás doma

Pro představu, jak funguje škola v jiných státech i světadílech v každodenní realitě, si přečtěte publikaci Jaká je škola u mě doma.
Arménie, Barma, Brazílie, Čína, Etiopie, Írán, Kamerun, Kuba, Mongolsko, Rusko, Ukrajina a Vietnam - každá z 12 kapitol je věnována jedné z těchto zemí. Začátek kapitoly vždy tvoří stručný přehled základních informací, po něm následuje rozhovor s cizincem na téma škola a školní docházka v zemi, odkud pochází. Dozvíte se tak například o tom, že na Kubě se učí pomocí videí, na Ukrajině mají v jedenácté třídě předmět astrologie a ve Vietnamu (a nejen tam!) se chodí do školy i v sobotu. Rozhovory pak doplňuje text věnovaný zemi původu cizince – respondenta, zejména jejímu vzdělávacímu systému. Texty psali odborníci na danou zemi, lidé, kteří v ní strávili nějaký čas, či přímo cizinci, kteří se v ní narodili.
Poslední část každé kapitoly tvoří soubor úkolů, otázek a návodů na konkrétní aktivity, které jsme nazvali Náměty pro výuku. Naším cílem bylo vymyslet úkoly, které v běžných učebnicích nejsou a které budou žáky vybízet k přemýšlení v souvislostech.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.