+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kulturní profily států


Příchod nových žáků ze zahraničí vždy vyvolává řadu otázek. Jak vypadalo jejich dosavadní vzdělání? Kolik učiva již zvládli a na jaké úrovni? Jaké předměty se vyučují ve škole, kterou navštěvovali? V čem se vzdělávací systém v zemi původu těchto žáků liší od toho našeho?

Pro vyučujícího může být též zajímavé a užitečné získat základní představu o zemích původu nově příchozích žáků (o rozloze, geografii, obyvatelstvu, náboženství, politické situaci, jazyce apod.).

Zároveň je ale nutné si stále připomínat, že každý žák přichází z konkrétní rodiny a má za sebou individuální příběh, set zkušeností, které jeho osobnost i přístup ke vzdělávání formovaly a ovlivnily. Generalizace a snaha vytvořit z dítěte/žáka s OMJ typického představitele skupiny blokuje možnost rozvinout jeho potenciál a začlenění do kolektivu třídy.

Níže jsou shromážděny informace o státech, jejichž občané mají v České republice nejpočetnější zastoupení. Každý ze států má v příloze soubor ve formátu PDF.

Profily obsahují informace o rozloze, geografii, obyvatelstvu, náboženství, politické situaci, jazyce, sociokulturním zázemí a další informace použitelné pro vytvoření základní představy o zemích, ze kterých žáci cizinci pochází.

Pro vyhledání dalších informací může jistě posloužit i internet. Před tím, než se do hledání pustíme, je dobré zvědomit si vlastní myšlenky, představy, stereotypy a předsudky, které k dané oblasti či zemi, ale i ke vzdělávání obecně, chováme. Ty totiž mohou ovlivňovat nejen to, jak informace z nalezených zdrojů filtrujeme a nakládáme s nimi, ale i náš každodenní přístup k žákovi či žákyni s OMJ. Pokud je to možné, využívejte zdrojů, jejichž autory jsou sami zástupci dané komunity. Vyhýbáte se tak dvojí interpretaci reality a zkreslení informací optikou pisatele.

Profily jednotlivých států vznikly v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného v 1. výzvě Operačního programu Praha Adaptabilita.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.