+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kulturní profily států


Příchod nových žáků ze zahraničí vždy vyvolává řadu otázek. Jak vypadalo jejich dosavadní vzdělání? Kolik učiva již zvládli a na jaké úrovni? Jaké předměty se vyučují ve škole, kterou navštěvovali? V čem se vzdělávací systém v zemi původu těchto žáků liší od toho našeho?

Pro vyučujícího může být též zajímavé a užitečné získat základní představu o zemích původu nově příchozích žáků (o rozloze, geografii, obyvatelstvu, náboženství, politické situaci, jazyce apod.).

Zároveň je ale nutné si stále připomínat, že každý žák přichází z konkrétní rodiny a má za sebou individuální příběh, set zkušeností, které jeho osobnost i přístup ke vzdělávání formovaly a ovlivnily. Generalizace a snaha vytvořit z dítěte/žáka s OMJ typického představitele skupiny blokuje možnost rozvinout jeho potenciál a začlenění do kolektivu třídy.

Níže jsou shromážděny informace o státech, jejichž občané mají v České republice nejpočetnější zastoupení. Každý ze států má v příloze soubor ve formátu PDF.

Profily obsahují informace o rozloze, geografii, obyvatelstvu, náboženství, politické situaci, jazyce, sociokulturním zázemí a další informace použitelné pro vytvoření základní představy o zemích, ze kterých žáci cizinci pochází.

Pro vyhledání dalších informací může jistě posloužit i internet. Před tím, než se do hledání pustíme, je dobré zvědomit si vlastní myšlenky, představy, stereotypy a předsudky, které k dané oblasti či zemi, ale i ke vzdělávání obecně, chováme. Ty totiž mohou ovlivňovat nejen to, jak informace z nalezených zdrojů filtrujeme a nakládáme s nimi, ale i náš každodenní přístup k žákovi či žákyni s OMJ. Pokud je to možné, využívejte zdrojů, jejichž autory jsou sami zástupci dané komunity. Vyhýbáte se tak dvojí interpretaci reality a zkreslení informací optikou pisatele.

Profily jednotlivých států vznikly v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného v 1. výzvě Operačního programu Praha Adaptabilita.

Země Soubor
Inkluzivní škola Vietnam Vietnam.pdf
Inkluzivní škola Mongolsko Mongolsko.pdf
Inkluzivní škola Ukrajina Ukrajina.pdf
Inkluzivní škola Čína Cina.pdf
Inkluzivní škola Bělorusko Belorusko.pdf
Inkluzivní škola Korejská republika Korea.pdf
Inkluzivní škola Sýrie Syrie.pdf
Inkluzivní škola Izrael Izrael.pdf
Inkluzivní škola Irák Irak.pdf
Inkluzivní škola Rusko rusko.pdf
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.