+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Dějepis


Výuka dějepisu dělá žákům s OMJ často velké potíže. Jedna asistentka pedagoga původem z Ukrajiny, která pracovala s žáky s OMJ, to shrnula:

“Pro nás jsou běžné české reálie něčím úplně novým. My jsme celé dětství doma i ve škole slýchali o událostech naší země, našich vladařích a postavách z našich pohádek a pověstí. Ty české vůbec neznáme, s ničím se nám to nespojuje...“ Měli bychom si tedy při výuce dějepisu uvědomit, že žáci s OMJ potřebují do našich kulturně-historických reálií teprve proniknout.

K usnadnění prvních kroků vícejazyčného žáka, který zcela či téměř neovládá český jazyk v daném předmětu, využijte Soubor výukových materiálů pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ.

Výukové materiály ke stažení:

1. Čísla a letopočty
2. Předchůdci člověka
3. Historie ČR, významní lidé
4. Slované
5. Slované a Velká Morava
6. Města a jejich význam
7. Doba sv. Václava
8. Čeští králové
9. Lucemburkové
10. Jan Hus
11. Husitství
12. Stoletá válka
13. České stavovské povstání
14. Marie Terezie
15. Josef II.
16. Příčiny zámořských plaveb
17. Zámořské objevy
18. Vynálezy, které změnily život
19. Vynálezci a české vynálezy

Umělecké směry a slohy

1. Gotika
2. Renesance
3. Baroko
4. Románský sloh
5. Historická Praha - Románský sloh
6. Historická Praha - Renesance
7. Historická Praha - Gotické umění

Náboženství

1. Křesťanství
2. Islám
3. Náboženství v české historii

Moderní dějiny

1. 1. polovina 20. století v českých zemích
2. Klíčový vizuál - Příčiny 1. světové války
3. První světová válka
4. Nástup nacismu v Německu
5. Československý odboj
6. Souvislosti - zlatá léta x krize
7. Souvislosti - 2. světová válka
8. Jan Palach - práce s Wikipedií
9. Osobnosti 20. století
10. České dějiny: 2. polovina 20. století, Václav Havel

Vývoj Českých zemí od Habsburské monarchie po Českou republiku

Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (chronologie vývoje Českých zemí od Habsburské monarchie po Českou republiku z hlediska státního uspořádání).

1. Habsburská monarchie
2. České národní obrození
3. Rakousko-Uhersko a 1. světová válka
4. T. G. Masaryk a vznik samostatného Československa
5. Česká republika
6. Vývoj Českých zemí – Opakování

Další rady, tipy a materiály pro výuku dějepisu naleznete v sekci další zdroje a inspirace, např. výstup z pracovních skupin s metodickými doporučeními do výuky dějepisu. Dále si jako pomůcku do výuky můžete stáhnout překladový slovníček k humanitním předmětům.

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.