+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zdravotní pojištění


Z veřejného zdravotního pojištění jsou ze zákona pojištěny všechny osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt, tedy i cizinci s trvalým pobytem a jejich rodinní příslušníci. Účastníky veřejného zdravotního pojištění jsou také děti azylantů, žadatelů o mezinárodní ochranu a cizinců požívajících dočasné ochrany, děti osob s trvalým pobytem, děti občanů jiného členského státu EU, EHP a Švýcarska, kteří jsou zde zaměstnáni, případně pracují jako OSVČ.

Ostatní cizinci ani jejich děti nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění a jsou tedy odkázáni na komerční cestovní zdravotní pojištění. Jeho podmínky upřesňuje novela cizineckého zákona.

Nicméně dle zákona o zdravotních službách, §48, musí být každý pacient ošetřen, pokud se jedná o neodkladné případy ohrožující život či vedoucí k závažnému zhoršení zdravotního stavu.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.