+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zásady tvorby materiálů pro nečtenáře


Přinášíme Vám naše osvědčené tipy, jak vytvořit výukové pracovní listy vhodné pro děti s OMJ

1. Stanovit jazykové cíle – Běžné pracovní listy v MŠ bývají zaměřené tematicky a cílem bývá třeba rozvoj jemné motoriky. U přípravy PL pro dítě s OMJ je potřeba zaměřit se na jazyk a stanovit specifický cíl (například procvičení konkrétní slovní zásoby v jednotném a množném čísle). Tip: Při tvorbě listu zvolte vždy jen 5 nových slov ze slovní zásoby.

2. Ujasnit si, jak chceme s listem pracovat – Pracovní list vytváříme podle toho, jestli bude dítě s listem pracovat samostatně či s pedagogem, což je mnohem vhodnější (například v rámci skupinky na kurzu češtiny či individuálně).

3. Zapojit mluvení – práce s listem by neměla spočívat například jen ve vybarvování či spojování obrázků. Pedagog by měl vést s dětmi nad listem cílený rozhovor a přistupovat k činnosti jako k jazykovému cvičení. Tip: Je dobré pojmenovávat všechny aktivity, které u PL děláme: stříháme, lepíme apod.

4. Využít list k procvičování – Novou látku je lepší zprostředkovat dětem jinou formou (v komunikačních situacích s využitím reálných předmětů). Pracovní list se hodí právě k procvičování či rozvíjení již známého. Tip: Při tvorbě listu se zamyslete, jaká aktivita by byla vhodná před vypracováním a po vypracování listu viz bod č. 7

5. Myslet na přiměřenost – Pracovní list by měl odpovídat jazykové úrovni dětí, tedy neměl by být příliš náročný, ale měl by jazykově rozvíjet. Přiměřený by měl být i čas věnovaný práci s listem.

6. Upozadit výtvarnou činnost – Cílem pracovních listů pro děti s OMJ je rozvoj češtiny. Pokud dítě například při práci s listem maluje vodovkami, následně vystřihuje a lepí, nezbývá čas ani koncentrace na češtinu. Tip: použijte například spojování, škrtaní, kroužkování či jednoduché dolepovaní do listu předem připravených obrázků.

7. Zapojit list do kurzu češtiny – Pracovní list můžeme vytvořit jako součást lekce ideálně v návaznosti na jiné typy činností. Dětem můžeme zprostředkovat stejnou jazykovou látku například pohybovou hrou, hudební činností a pak zapojením pracovního listu. Činnosti by měly jazykově navazovat, opakovat a prohlubovat látku.

Inspirací při tvorbě pracovních listů můžou být již vytvořené na Inkluzivní škole, které jsou určené přímo pro nečtenáře.

Nebo se můžete inspirovat na těchto stránkách:

  • Canva: program, v němž se dají vytvářet pracovní listy, na stránce Školka online se dozvíte, jak s programem Canva pracovat, najdete zde také pár hotových pracovních listů
  • Tvorba pracovních listů a prezentací: na těchto stránkách naleznete návody, jak tvořit pracovní listy v programu Open Office Drawing nebo MS PowerPoint, prezentace v Google Dokumenty - prezentace a Open Office Impress. Všechny návody jsou publikovány v Google Dokumentech - prezentace nebo na YouTube formou videa.
  • Youtube: další inspirace můžete hledat i zde, například video Už jsem předškoláček.
  • Logopedie s úsměvem: Facebooková skupina, kde se rodiče dozví, jak logopedicky pracovat s dítětem i doma, když jsou logopedické ordinace zavřené.
  • Barevné kamínky – iŠkolička: webový portál, kde naleznete spoustu interaktivních výukových programů.
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.