+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Nastavení komunikace


Součástí komunikace s rodiči není jen zajištění dodržování pravidel, ale i navození pocitu důvěry a prostředí bezpečného pro obě strany. Je důležité projevit zájem o rodinu i žáka. K tomu nám mohou pomoci následující doporučení:

  • Domluvíme si oboustranná pravidla komunikace – jak často a jakou formou budeme rodiče informovat, jak nám budou potvrzovat přijetí informace, jaký způsob komunikace rodičům vyhovuje (mail, SMS, telefonát, komunikační sešit) a v jakém jazyce spolu budeme komunikovat.
  • Mluvíme jasně a srozumitelně, vždy si ověřujeme, zda rodiče porozuměli sdělovanému.
  • Informujeme rodiče o pokrocích žaka, povzbuzujeme dítě i rodiče, poskytujeme formativní zpětnou vazbu (co se daří a co je ještě potřeba zlepšit). Dobře fungují pravidelné schůzky ve složeni dítě–rodič–učitel–asistent, nebo alespoň pravidelně vyměňované e-maily.
  • Případné problémy řešíme okamžitě, aby nedocházelo k nedorozuměním a prodlevám v řešení.
  • S rodiči komunikujeme o pocitech a potřebách žáka a domluvíme si pravidelnou zpětnou vazbu.
  • Respektujeme zvyky rodiny – např. stravovací návyky apod. Informujeme rodiče o pořádání školních akcí (dny otevřených dveří, sportovní dny, ples školy, vánoční trhy, besídky atd.) a snažíme se je do nich nenásilně zapojovat. Vysvětlíme jim, jak je pro dítě důležitá jejich účast na nich. Pozvánky na akce školy naleznete i mezi vícejazyčnými materiály na stránkách Inkluzivní školy. Pozvání na společenskou akci školy (besídka, vánoční trhy, dny otevřených dveří) může pomoci v začlenění do školní komunity i rodičům.

Pokud nám komunikace s rodiči přesto vázne, můžeme rodiče pozvat na schůzku, na které bude přítomen ideálně i interkulturní pracovník či komunitní tlumočník, který pomůže předcházet i kulturně daným nedorozuměním.

  • Na schůzku zveme vždy s dostatečným předstihem. Navrhneme 2–3 termíny, aby si rodiče mohli vybrat ten, který jim bude vyhovovat. Někteří rodiče jsou pracovně velmi vytíženi a může pro ně být problém najít čas na schůzku; dáváme jim proto na výběr, abychom měli jistotu, že přijdou.
  • Pozvánku na schůzku předáme rodičům v jazyce, kterým komunikují. Pozvánku můžeme stáhnout ze stránek Inkluzivní školy.
  • Pozvánka na schůzku musí být stručná, srozumitelná a jednoznačná (např. Schůzka: pondělí 25. 11. v 18.00, 2. patro, učebna 210).

Je důležité nabídnout pomoc nejen žakovi, ale i jeho rodičům. Rodiče se v nových pravidlech a zvycích často ztrácejí více než jejich děti. Můžete jim předat kontakt na některou z organizací, které nabízejí cizincům podporu a různé integrační aktivity.
Pokud se Vám stane, že s rodiči nemůžete najít společnou řeč, zkuste je propojit s jinými rodiči z jejich komunity nebo jinými rodiči-cizinci ze školy, kteří je mohou „do tajů“ českého školství zasvětit.

Kristýna Titěrová, Jana Vávrová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.