+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Xien Than - problémy s klasifikací

Xien Than nastoupil do základní školy ve druhé polovině školního roku. Neuměl vůbec česky, rodina se skoro ze dne na den rozhodla opustit rodnou Čínu, a tak nebyl na přípravu čas. Bylo mu 13 let a doma chodil do 7. třídy, proto jej škola zařadila do 7. ročníku. Byl prvním cizincem z takto vzdálené země na dané škole, a proto s jeho začleňováním byly již od počátku problémy.

Nikdo mu nerozuměl, učitelky nevěděly, co s ním, a tak ho nechaly jen sedět ve třídě s tím, že se musí nejdřív naučit česky od ostatních dětí. Z počátku děti nového exotického spolužáka obletovaly, učily ho různá slovíčka a Xien byl neustále středem pozornosti. Po nějaké době zájem spolužáků opadl a přestali si ho všímat, zvláště proto, že jeho pokroky v češtině nebyly podle jejich představ. Učitelky ze školy zpočátku očekávaly, že se chlapec adaptuje, ale vzhledem k jeho původu cizince ze třetí země, pro které tehdy ještě nebyl žádný kurz zdarma a škola tuto povinnost ze zákona neměla, jej češtinu nikdo nedoučoval.

Uplynul školní rok; Xien nedostal vysvědčení, protože neměl ani žádné známky. Po prázdninách nastoupil do 8. třídy. Spolužáci se divili, že postoupil bez vysvědčení, ale třídní učitelka jim vysvětlila, že cizinci nemusí být tři pololetí klasifikováni, což mylně vyčetla z tehdejšího metodického pokynu. Moc se jim to nelíbilo, protože oni se museli učit a Xien jen seděl a nic nedělal.

A jak na tom byl Xien? Chodil povinně do školy, ale protože si ho nikdo nevšímal, začal si při vyučování hrát s mobilem nebo si číst, a občas také do školy nepřišel. Proč taky, když tam někdy i osm hodin jen tak seděl. V polovině deváté třídy, když si ostatní spolužáci podávali přihlášky na SŠ, začala škola řešit, co s ním. Vysvědčení neměl, česky neuměl, tak na jakou školu půjde? Co bude následovat?

Připadá vám situace žáků cizinců neřešitelná, tak jako pedagogům z této školy? Zkuste si nejprve odpovědět na následující otázky, pak vám teprve nabídneme řešení. Takže:

V čem byla zásadní chyba školy? Jak se dalo této situaci předejít? Jak může škola tuto situaci vyřešit? A lze to vůbec?

Řešení naleznete zde

nahoru

Dále v obsahu

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.