+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Adaptační koordinátor v roce 2024

Od 3. 4. 2024 školy mohou opět požádat o hrazenou pozici adaptačního koordinátora pro nově příchozí žáky s cizí státní příslušností.

Smlouva DPP se uzavírá s NPI ČR s pracovníkem dané školy na 40 hodin.

Nově lze službu využít nejen na pomoc s adaptací na české školní prostředí, ale i na krátkodobé doučování aktuálně potřebné látky pro žáky s potřebou integračních opatření (tj. pro žáky s odlišným mateřským jazykem a žáky s cizí státní příslušností).

publikováno: 08. 04. 2024

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.