+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Konference: Česky levou zadní? Podpora vícejazyčných žáků a žákyň při studiu

Zveme vás na závěrečnou konferenci projektu Don't give up!, která se bude konat ve čtvrtek 7. dubna 2022 v Praze v Sále architektů na Staroměstské radnici.

Již sedmým rokem připravujeme nově příchozí mladé lidi s migrační zkušeností na studium střední školy v ČR. V českém vzdělávacím systému zatím chybí příležitost osvojit si vyučovací jazyk na dostatečnou úroveň pro zvládnutí střední školy. Cílem konference je sdílet zkušenosti s jazykovou přípravou v rámci ročního přípravného kurzu před vstupem na SŠ, sociálním a kariérovým poradenstvím i podporou žáků v průběhu studia středních škol. Na konferenci představíme rovněž novou metodiku podpory žáků s OMJ pro pedagogy středních škol.

REGISTRUJTE SE, PROSÍM, ZDE.

Součástí konference bude panelová diskuze o potřebnosti jazykové přípravy před střední školou a praktické workshopy, na kterých představíme výukové materiály, včetně online aplikace, tipy na podporu akademického jazyka a nově vzniklé kurikulum ČDJ pro studenty SŠ.

Zkušenosti sdílené na konferenci budou využitelné i pro podporu nově příchozích dětí a dospívajících z Ukrajiny a jejich výuku.

KOMPLETNÍ PROGRAM NALEZNETE ZDE.

Panelové diskuze se zúčastní:

Anna Dumont

Anna Dumont je ředitelkou odboru integrace trhu práce sekce zaměstnanosti na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V minulosti působila v nevládním sektoru, zejména v oblasti migrace a lidských práv. Byla ředitelkou Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty, dříve působila v Amnesty International, byla projektovou manažerkou Evropského sociálního fondu a působila v kanceláři OSN v Praze. Dlouhodobě se zabývá problematikou diskriminace a rovných práv, integrací znevýhodněných skupin, vzděláváním a integrací na trh práce. Vystudovala Mezinárodní studia a Veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy

Lenka Herčíková, vedoucí centra, Centrum pro cizince JMK

Petr Bannert, MŠMT, ředitel odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání

Daniel Prokop

-Sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research
-Člen NERV
-Člen expertní skupiny pro tvorbu Strategie vzdělávání 2030
-Působí na Fakultě sociálních věd UK.
-Zaměřuje se na kvantitativní výzkum v oblastech vzdělávání, sociálních nerovností a chudoby, sociální politiky a sociální stratifikace.
-V roce 2020 vydal knihu Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti.

Lukáš Vlček

Ředitel Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň. Lektor a mentor komunikace ve škole a kolegiální podpory pedagogických pracovníků. Dlouhodobě se věnuje oblasti rozvoje kariérových kompetencí nejen ve školním prostředí. V rámci Asociace Krajských vzdělávacích zařízení je v současné době členem pracovní skupiny projektu Partnerství 2030, která se zaměřuje na Wellbeing ve škole.

Na konferenci dále vystoupí:
Pavlína Vališová

Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity oboru český jazyk a literatura. Od roku 2006 se věnuje výuce češtiny jako cizího/druhého jazyka v různých typech kurzů. V současné době působí jako lektorka v programu Česká studia na Filozofické fakultě UK a v kurzu lektorských dovedností v Centru pro integraci cizinců. Zabývá se využitím korpusů ve výuce jazyků, o korpusech ve výuce vedla semináře na FF MU v Brně. V Metě pracuje od roku 2017 jako lektorka a metodička ročního přípravného kurzu češtiny ke studiu na SŠ. Pro tento kurz vyvíjí mobilní výukovou aplikaci a vytváří výukové materiály.

Linda Štencová

Výuce češtiny jako druhého jazyka začala věnovat už v průběhu studia na PedF UK v rámci brigády v Demokratickém centru pro vzdělávání, odkud plynule přešla do METY. Tam třetím rokem působí jako třídní učitelka jedné ze tříd ročního jazykového kurzu, jehož cílem je studenty a studentky připravit na studium na střední škole. V rámci výuky se ráda opírá o originální a autentické materiály, se studenty často a ráda diskutuje o nejrůznějších společensko-kulturních tématech a snaží se v nich podporovat přirozenou zvídavost. Na konferenci spolu s kolegyní Pavlínou Vališovou podrobněji přiblíží koncepci celého ročního kurzu a na workshopu s kolegyní Michaelou Jiroutovou seznámí účastníky a účastnice s metodami, kterými lze procvičovat a upevňovat akademický jazyk.

Hana Marková

Od roku 2007 se v METĚ věnuje poradenství v oblasti vzdělávání lidem bez rozdílu věku a státní příslušnosti. Šestý rok spolupracuje s účastníky ročního přípravného kurzu ke studiu na střední škole. Společně s kolegy se snaží předávat zkušenosti z přímé práce s klienty ostatním profesionálům.

Mgr. Eva Kremlíková

V Centru pro integraci cizinců podporuje v rámci sociálních služeb zejména rodiny s dětmi. V rámci projektu Don´t give up pracuje s dospívajícími cizinci a pomáhá jim s řešením jejich životní situace v souvislosti s dalším vzděláváním.

Mgr. Michaela Jiroutová

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro střední školy – aprobace Český jazyk a literatura a společenské vědy. V minulosti vyučovala na střední odborné škole, kde se mj. intenzivně zabývala také výukou Češtiny pro cizince. V organizaci META působí od ledna 2017 v sekci služeb pro pedagogické pracovníky, kde se věnuje poradenství a metodické podpoře pedagogům SŠ, spoluvytváří a lektoruje semináře pro pedagogy středních i základních škol, částečně spravuje portál www.inkluzivniskola.cz a podílí se na tvorbě výukových a metodických materiálů pro pedagogy. Publikuje články a aktivně se účastní konferencí a dalších akcí pro odbornou veřejnost v tematice podpory žáků s OMJ na středních školách. Je metodičkou maturitního kurzu pro středoškoláky, sama také vyučovala v různých kurzech češtiny nebo doučovala žáky s OMJ.

Mgr. Karolina Kenderová

Vystudovala Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Tlumočnictví – čeština/francouzština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiu se věnovala výuce v různých typech kurzů jak skupinových, tak individuálních. Spolupracovala například s Integračním centrem Praha, Poradnou pro integraci či Ústavem bohemistických studií na Univerzitě Karlově. V letech 2016-2019 působila jako lektorka českého jazyka na Slezské univerzitě v Katovicích v Polsku. V současné době se v METĚ věnuje tématu češtiny jako druhého jazyka, specificky pro kategorii žáků od 15 let.

Pozvánku v PDF si můžete zobrazit/stáhnout níže.

Konferenci pořádáme ve spolupráci s MHMP.

publikováno: 02. 03. 2022

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.