+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

1. výzva OPVK Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.1.,1.2 a 1.3. v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://www.kr-jihomoravsky.cz.

publikováno: 11. 05. 2011

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.