+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

3. výzva Moravskoslezského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2

2.9. 2010

Moravskoslezský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami

Úplné znění výzvy včetně Příručky pro žadatele o podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsou dostupné na internetových stránkách http://www.nuts2moravskoslezsko.cz.

Datum ukončení příjmu žádostí: 14. října 2010 do 12:00 hod.

Další oblasti podpory, které byly vyhlášeny, jsou oblast 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Více informací na výše uvedené adrese.

publikováno: 02. 09. 2010

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.