+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Batu z Mongolska

Maminka Batua žije v ČR již rok a čtvrt. Její syn Batu a manžel za ní nyní přijedou a budou zde žít. Mamince bylo s obtížemi rozumět, ale bylo jí zajištěno místo pro syna na základní škole a požadováno co nejvíce potřebných informací o synovi.

Batu začíná docházet do české školy v polovině června. Dle maminky docházel v Mongolsku do čtvrtého ročníku, ale věkem odpovídá našemu třetímu ročníku. Pro výrazné jazykové bariéry je nakonec zařazen do druhého ročníku. Vzhledem k tomu, že nerozumí téměř vůbec českému jazyku, dochází s ním do školy jeho maminka, která mu řeč překládá, alespoň pokud jí sama rozumí. V červnu již probíhá výuka pouze minimálně a proto se Batu zapojuje především do různých soutěží, sledování dětských pořadů spolu se svými spolužáky apod.

Spolužáci během volnějších chvil v červnu tvoří Batuovi dvojjazyčné obrázkové slovníčky. Společně se domlouvají, kterými slovy by chtěl Batu obohatit svoji českou slovní zásobu. Batu seznamuje děti pomocí IT techniky, s níž pracuje společně s panem učitelem v odpoledních hodinách, se svojí zemí.

Maminka spolupracuje rovněž s odborem péče o dítě na Městském úřadě, kde jí je doporučena možnost vzdělávání se českému jazyku pro celou svou rodinu během letních měsíců na místním Gymnáziu. Tuto možnost využívá pouze pro syna, jelikož maminka i tatínek jsou zaměstnáni.

Se souhlasem maminky jsou materiály o synovi, který začíná navštěvovat českou školu, zaslány do školského poradenského zařízení, se kterým škola spolupracuje. PPP společně s Krajským Úřadem a na doporučení vedoucí odboru školství vystavuje PPP doporučení k integraci pro žáka s odlišným mateřským jazykem a současně žádost o asistenta pedagoga na následují školní rok, kterou je nutné odevzdat do konce května na Krajský Úřad, aby mohl být asistent pedagoga přijat od začátku nového školního roku.

Batu je velice milý a vstřícný chlapec. Od počátku příchodu se zapojuje do dění ve škole. Je vždy ochotný se učit novým věcem, děti jej mají rády. V třídním kolektivu zastupuje roli kamarádského, ochotného a vstřícného spolužáka, který nemá žádné výchovné problémy. Velmi dobře vychází i s učiteli, je vždy dobře připraven na výuku. Jeho školní výkony jsou mimořádně dobré, je bystrý a ctižádostivý žák.

Učitel během výchov a hodin prvouky nechává děti častěji pracovat ve skupinách. Batu většinu školního času stráví přímou komunikací v malých skupinách s vrstevníky. Jednotlivci ze skupin prezentují svou práci i Batu tento projev využívá. Batuova maminka pracuje v průmyslové zóně nedaleko města jako dělnice. Bydlí v pronajatém bytě. Po příchodu manžela a syna si pronajali větší byt. Otec pracoval cca půl roku jako brigádník u stavební firmy a poté sehnal místo ve stejném podniku jako jeho žena. O syna se řádně starají, Batu dochází do DDD na kroužek vaření a florbalu.

Batu po dvou letech od svého příchodu pracuje s pomocí asistentky pedagoga a současně dochází v době výtvarné výchovy na výuku českého jazyka do paralelní třídy. Pravidelně dochází také na kontrolní vyšetření do PPP, kde mu je v dubnu doporučeno přeskočení ročníku. Na konci třetího ročníku maminka zažádala o přeskočení ročníku a Batu se připravuje na rozdílové zkoušky, které úspěšně složí a od září dalšího roku postupuje do pátého ročníku ZŠ. V současné době pracuje bez asistenta pedagoga a není již ani integrován.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.