+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Chang z Číny

Chang je šest let a od září navštěvuje 1. třídu. Její rodiče pochází z Číny, ale již 4 roky žijí v České republice. Přestože Chang navštěvovala českou školku, má problémy s češtinou. Hlavním důvodem bude asi to, že se rodina pohybuje v čínské komunitě, takže doma a mezi přáteli mluví čínsky a češtinu Chang slyšela pouze ve školce, nebo teď nově ve škole. Rodiče navíc češtinu v podstatě neovládají. Tatínek chodí na kurzy češtiny pro cizince, jeho znalosti a dovednosti jsou však na úrovni začátečníka. Jejich motivace k učení se českému jazyku není příliš silná, protože oba pracují pro pobočku čínské firmy v Čechách a používají ke komunikaci zejména čínštinu a angličtinu. Navíc jezdí poměrně často do Číny (i na 4 měsíce), před nástupem povinné školní docházky i s Chang.

Chang je velmi šikovná a rychle se přizpůsobuje novému prostředí. Při práci ve škole je pečlivá a snaží se zvládat učivo spolu s ostatními. Nemá problém zapadnout do třídního kolektivu a má ve třídě kamarádky, a to i přes svou jazykovou bariéru. To je ovšem také zásluha paní učitelky, která zavedla ve třídě velmi přátelské a bezpečné prostředí. Chang rozhodně nemá problém s integrací mezi české děti. Její sociální dovednosti jsou v tomto směru velmi rozvinuté. Ve škole se vyučuje analyticko-syntetická metoda podle učebnic Živá abeceda nakladatelství Alter. Chang postupuje při nácviku čtení a psaní stejně rychle jako její spolužáci.

Někdy ovšem narazí s paní asistentkou na problém, že nedokáže vymyslet slovo začínající na určitou slabiku/písmeno, případně neumí sestavit větu s určitým slovem. V těchto chvílích, kdy se paní učitelka věnuje zbytku třídy, se paní asistentka snaží s Chang nacvičovat tvoření slov a vět a obohacovat jí slovní zásobu. Tento handicap se samozřejmě přenáší i na jiné předměty, například v matematice u slovních úloh, kdy je někdy nutné věnovat Chang více času a vysvětlit jí, oč se v dané úloze jedná a sestavit odpověď. Například při práci, kdy mají děti za úkol zakroužkovat obrázky, které začínají na písmeno P. Práce byla samostatná, ale vzhledem omezené české slovní zásobě, kterou Chang má, bylo nutné, aby se jí někdo individuálně věnoval. S paní asistentkou procházely společně obrázek po obrázku, vždy jí paní asistentka slovo několikrát zřetelně zopakovala a nechala na ní, aby rozhodla, zda na dané písmeno začíná nebo ne. Pak si celé cvičení zkontrolovaly. Se sluchovou percepcí neměla Chang problém, jediné, v čem byl háček, byla nedostatečná slovní zásoba.

Když paní asistentka přemýšlela, jakým způsobem obohatit slovní zásobu, objevila ve školní knihovně obrázkový slovník nakladatelství Fraus, který jí pro danou situaci přišel velice vhodný. Slovník má Chang zapůjčený a pracuje s ním. S paní asistentkou se snaží dávat jednotlivá nově objevená slovíčka do vět.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.