+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Dobrá praxe

Zde naleznete přehled úspěšných aktivit a projektů realizovaných na školách v oblasti začleňování žáků cizinců. Věříme, že z těchto příkladů dobré praxe načerpáte inspiraci pro realizaci obdobných projektů na vašich školách.
Zároveň zde máte možnost zveřejnit i svoji dobrou praxi, stačí ji poslat na proskoly@meta-ops.cz.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Cizinci jako asistenti pedagogů Asistent pedagoga / Alternativy k asistentovi META již dlouhodobě pracuje s konceptem inkluzivního školství, jehož hlavním cílem je rovnocenné zapojení různě znevýhodněných žáků do výuky. Naši pracovníci podporují a pracují s pedagogy, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským...
Církevní gymnázium Německého řádu Olomouc Střední školy / Integrace do kolektivu Národní pedagogický institut (NPI) připravil v rámci Podpory pedagogů vzdělávajících děti/žáky-cizince ve spolupráci se školami ukázky příkladů dobré praxe, tedy jak se věnují dětem/žákům-cizincům právě u nich ve školách. Více viz https://cizinci.npicr....
Čeština pro cizince – jiný, zajímavý, praktický pohled na náš rodný jazyk Čeština jako druhý jazyk - rušené / Čeština jako druhý jazyk - rušené Když jsem začala učit češtinu pro cizince, nevěděla jsem, jak na to. Můj student se učil nazpaměť koncovky mužského rodu jednotného čísla podle vzoru „muž“. I když byl statečný, tuto cestu jsme rychle opustili. A místo memorování jsme se zaměřili na smysl...
ČDJ zapracované v ŠVP Základní školy / Co souvisí s přijetím cizince Pro inspiraci vám přinášíme příklad dobré praxe ze ZŠ Staňkova Brno. Do ŠVP zapracovali češtinu jako druhý jazyk, najdete od str. 333.
Časopis Kamarádi Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Kamarádi je časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu. Je zaměřen na děti, které pocházejí z jazykově smíšených rodin, národnostních menšin, mající zahraniční kořeny nebo učící se a komunikující vedle češtiny také v dalším jazyce. Je i pro ty...
Bedýnky příběhů (InBáze, z.s.) Děti s OMJ / Důležitost mateřského jazyka Bedýnky příběhů jsou tvořivé dílny spojené s pohádkami z různých zemí. Na následujícím odkazu si je můžete přečíst a o činnosti spolku Inbáze se dozvědět více https://inbaze.cz/multikulturni-vzdelavaci-programy-pro-ms-a-1-stupen-zs/
Asistent pedagoga pro cizince Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) ZŠ Mezi Školami ZŠ Mezi Školami má asistenta pedagoga pro žáky cizince již několik let. Asistent je financován přes dotační program MŠMT na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním. U cizinců škola znevýhodnění...
Asistent pedagoga - ZŠ Jižní Zdroje a inspirace / Cizinci - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Iveta Vojtěchová působí již tři roky jako asistent pedagoga na ZŠ Jižní. Na starosti má integrované žáky, mezi které patří z části i žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Dříve vedla kroužek češtiny pro cizince, momentálně se ale nenaplní kapacita,...
Aktivní používání odborného jazyka Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Ve třídě mám na zeměpis žáka z Mongolska, který je tu sice už asi pět let, přesto mu dělá problémy mluvit odborným jazykem v hodině. Chtěla jsem ho podpořit, aby se rozmluvil. Tady je příklad, kdy se to povedlo. Probírali jsme vodstvo ČR. Cílem hodiny...
Aktivace předchozích vědomostí Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Měli jsme probírat nahosemenné rostliny. Mám ve třídě žáky z Číny, Nepálu a Ukrajiny. Napsala jsem na tabuli věty: Když jdeme v Česku do lesa, s jakými stromy se setkáme? Když jdeme v Číně do lesa, s jakými stromy se setkáme? Když jdeme v Nepálu do lesa...
Adaptační týden v MŠ K Lukám Mateřské školy / Adaptace dítěte v MŠ Praha 4 – Libuš je oblastí, kde se vyskytuje vysoké množství cizinců a to převážně vietnamského původu (v blízkosti se nachází SAPA). Dvoutřídní mateřská škola K Lukám s kapacitou 56 dětí má nejvyšší koncentraci cizinců v okolí a to 46% z celkového počtu...
Adaptace žáka-cizince na školní prostředí Základní školy / Přijetí do základní školy Článek se zabývá počátečním kontaktem žáka cizince se školním prostředím, třídou, školní budovou. Zahrnuje poznávací aktivity ve vztahu k prostředí, k žákovskému kolektivu i k neznámému jazyku.
Doporučení pro výuku češtiny pro děti cizinců – postřehy z praxe Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit Na stránkách obecně prospěšné společnosti Nová škola najdete Rady pro výuku dětí - cizinců aneb co může pomoci učitelům začátečníkům. Text vznikl na základě zkušeností lektorů z práce s žáky - cizinci na ZŠ Generála Janouška v rámci projektu Čeština pro...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.