+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jazyková a literární soutěž Čeština je i můj jazyk

META, o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů a Zastoupení Evropské komise v České republice vyhlásí 16. 12. 2010 od 13 hodin výsledky jazykové a literární soutěže pro žáky základních a středních škol s názvem Čeština je i můj jazyk.

Cílem a smyslem soutěže je zamyslet se nad tím, co vše musejí překonávat žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Co nového musejí zvládat, co by jim mohlo při studiu češtiny pomoci a jaká je role češtiny jako jazyka, kterým spolu různí lidé komunikují a pomocí kterého se dorozumívají? Na tyto otázky hledalo odpověď celkem 517 žáků a několik třídních kolektivů, kteří se do soutěže přihlásili.

Soutěžící v jazykové kategorii Slovníček pro naši školu aneb co potřebujeme znát, když jsme ve škole noví vytvářeli různé výkladové, obrázkové i několika jazyčné slovníčky, modely a plány školy, kterými chtěli usnadnit vstup nového žáka do prostředí své školy. Celkem přišlo na adresu organizace META 65 slovníčků z různých koutů České republiky, na kterých se podílelo přibližně 293 dětí. Do finálové části postoupilo dvanáct z nich. Hlavní cenou této kategorie je netbook.

Literárních prací Mluvíme spolu na téma čeština v životě lidí s odlišným mateřským jazykem hodnotila porota celkem 223. Sešla se různá vyprávění, úvahy, reportáže, ale i básně a divadelní hra. Do finále postoupilo osmnáct nejzajímavějších příspěvků, které svedou bitvu o hlavní cenu, jíž je notebook.

Finálové příspěvky bude hodnotit porota, jejíž členy jsou: spisovatelka Petra Hůlová, hudebnice a básnířka Feng-yün Song a překladatel a nakladatel Erik Lukavský.

Porotci se také zúčastní vyhlášení vítězů a předávání cen, které proběhne 16.12. 2010 od 13. do 15. hodin na půdě Zastoupení Evropské komise, Jungmannova 24, Praha 2 a přečtou ukázky z vítězných prací.

Seznam finalistů najdete ke stažení zde:

publikováno: 15. 12. 2010

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.