+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jeno 7 let, Řecko

Chlapec nastoupil do MŠ ve věku 5 let bez znalosti češtiny. Sourozence nemá, bydlí s rodiči, otec často pobývá v Řecku, matka je s chlapcem často sama. Doma mluví řecky. Adaptace chlapce v MŠ proběhla celkem dobře, problémy jsou však s dodržováním pravidel, chlapec příliš nerespektuje dílčí instrukce učitelky (zákaz hry v dílně, uklízení). MŠ má pocit, že v rodině nemá chlapec příliš důsledné vedení a není zvyklý podřizovat se určitému režimu. Začlenění chlapce do kolektivu dětí se bohužel příliš nepodařilo, nenavazuje žádnou komunikaci s dětmi, při volné hře si nehraje ani s dětmi a vlastně ani sám, spíše bloumá po třídě. Občas má s dětmi spory a konflikty. Situace se v průběhu času nijak nelepší. Chlapec je narozen v září a byl proto zařazen do třídy mladších dětí. Následně mu byl dán v předškolním věku odklad, teď je tedy v sedmi letech mezi výrazně mladšími dětmi a vyčnívá i vzrůstem, tento fakt také velmi ztěžuje začlenění do kolektivu, chlapec se od dětí odlišuje vizuálně a příliš si s nimi nerozumí, nebaví ho činnosti připravované pro danou věkovou skupinu. Po dvou letech takto strávených v MŠ má chlapec navíc velmi špatnou úroveň češtiny. Poměrně dobře rozumí, ale téměř nemluví, případně jen v heslech. Slovní zásobu má docela dobrou (ovšem mnohem omezenější, než ostatní děti s OMJ, které nastoupily do MŠ ve stejnou dobu jako on.) Chlapec používá spíše jednotlivá slova, je schopen pojmenovat jednotlivé předměty. V řeči neuplatňuje žádná gramatická pravidla. Neskloňuje, nečasuje, mluví v infinitivech. "Já stavět"; "kluk pomáhat"; "Letadlo Řecko táta"; "Fotbal já". V MŠ jsou realizovány pravidelně dvakrát týdně kurzy češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem. Jeno však do kurzu nikdy nechodil, neboť rodiče si to nepřejí. Matce byla podána informace, že chlapec velmi špatně mluví a měl by docházet do jazykového kurzu, zároveň jí byla doporučena návštěva pedagogicko-psychologické poradny. Matka však informaci přijala velmi negativně, spíše jako útok na chlapcův potenciál a jakoukoliv podporu odmítla z důvodu, že chlapec je schopný a bezproblémový. Mateřská škola se již dále situaci matce vysvětlovat nepokoušela, služba tlumočníka zdarma na setkání s rodiči nebyla využita. Školka se domnívala, že problém není v jazykové bariéře a setkání by prý nic nevyřešilo. Chlapec se tedy kurzu neúčastnil, přestože pravidelně probíhal ve vedlejší třídě. Dva měsíce před nástupem do 1. třídy ZŠ (po dvou letech strávených v MŠ) nedokáže Jeno fungovat v kolektivu dětí a není schopen sestavit ani krátkou smysluplnou větu. Základní školu tedy bude chlapec zahajovat s velkým znevýhodněním a pravděpodobně nebude mít mnoho příležitostí pro zažívání úspěchu a budování pozitivního vztahu ke škole a k učení samotnému.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.