+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Murad

Murad pochází z Kazachstánu a do České republiky přijel na začátku května 2008 s rodiči a mladší sestrou Fatimou. Otec požádal o mezinárodní ochranu (azyl) z politických důvodů a po třech letech on i členové jeho rodiny azyl v České republice dostali. Murada bavila informatika a matematika, proto si v Kazachstánu po ukončení jedenáctileté školní docházky vybral informatiku za svůj obor i na vysoké škole. V polovině prvního ročníku ale odjeli, a tak musel začít znovu v nové zemi.

O pět let mladší Fatima to měla jednodušší – týden po příjezdu začala chodit do vyrovnávací třídy v pobytovém středisku a po prázdninách už chodila do sedmé třídy ve městě. Murad chtěl studovat informatiku v českém jazyce, proto se první rok intenzivně věnoval češtině a přijímací zkoušky na informatiku chtěl dělat až za rok. Situace rodiny nebyla zpočátku vůbec jednoduchá a zvládnout přijímací zkoušky po roce bylo pro Murada nakonec nemožné. Česky se domluvil celkem obstojně, ale zvládnout češtinu jako odborný a vyučovací jazyk pro něj bylo velmi těžké.

Později, když už mohli rodiče pracovat, se celá rodina přestěhovala do Prahy. Jelikož nebyl přijatý na vysokou školu a sehnat práci taky nemohl, rozhodl se pro studium na střední škole, aby tak zvýšil své šance u přijímacích zkoušek v příštím roce. Protože střední školu už měl Murad dokončenou (maturitní vysvědčení z Kazachstánu měl s sebou v ČR), nebyl problém s přijetím do posledního ročníku soukromé česko-ruské školy. Finanční situace rodiny, ale byla taková, že si tuto školu nemohli dovolit. Protože na školách, kde se nemusí platit školné, neuspěli, nevěděli, jak danou situaci řešit. Známý rodičům poradil, aby se obrátili na sdružení META, které se specializuje na poradenství cizincům v oblasti vzdělávání. Pracovnice METY pomohla vyjednat prominutí školného a zařídit Muradovi doučování z češtiny a tak v září nastoupil do čtvrtého ročníku.

Před maturitní zkouškou se ukázalo, že si střední škola neověřila, zda má Murad uznanou povinnou školní docházku z Kazachstánu v České republice. Bez nostrifikace ho nechtěli pustit k maturitě (a vlastně ho ani neměli přijmout). S pomocí METY tedy začal urychleně řešit uznání základní školy. Za normálních okolností by potřeboval ověření vysvědčení Apostilou (zjednodušená legalizační doložka), protože ale byl žadatelem o mezinárodní ochranu, mohl místo toho napsat čestné prohlášení o tom, že nemůže kontaktovat úřady v zemi svého původu.

Muradovi zbývalo jen velmi málo času. Pokud by krajský úřad nestihl vydat nostrifikační doložku do termínů maturit, zbývala mu pouze jediná možnost – požádat si o uznání rovnocennosti středoškolského vzdělání. Tam však bylo téměř jisté, že by kvůli nostrifikačním zkouškám nestihnul přijímačky na vysokou školu, na které se celý rok připravoval. Protože středoškolská docházka je v Kazachstánu o dva roky kratší, a rovněž neměl doklady opatřené Apostilou, musel by počítat s větším počtem nostrifikačních zkoušek, než je běžné u dokladů o vzdělání, které Apostilu mají. Byla by to v podstatě také taková maturitní zkouška, jen s pravděpodobností, že bude až z osmi předmětů.

Situace byla napjatá, ale nakonec nostrifikace povinné školní docházky dopadla dobře a Murad stihl úspěšně odmaturovat i absolvovat přijímací zkoušky. Protože maturoval z češtiny, nepotřeboval dělat přijímací zkoušky z češtiny pro cizince. I tak to pro něj bylo velmi těžké. Ještě obtížnější ale pro něj je na škole se udržet. Jen díky své velké motivaci, snaze a snad i talentu už má dnes za sebou druhý rok studia na ČVUT.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.