+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Není film jako film

Centrum volnočasových aktivit nabídlo školám promítání filmů s multikulturní tematikou. Jeden z filmů byl o životě romské rodiny v sociálně vyloučené lokalitě na východním Slovensku. Promítání filmu se účastnila také třída, v níž byly přítomny i dvě romské žákyně, které do té doby byly naprosto přirozenou součástí třídního kolektivu. Po zhlédnutí filmu, ve kterém bylo prezentováno prostředí sociálně vyloučené lokality jakožto typické pro Romy (vyplývající z „romských specifik“), musely zmíněné dívky neustále obhajovat, že zhlédnuté prostředí se významně liší od toho, jak žijí jejich rodiny. Tak byly dívky na čas vyděleny z přirozeného prostředí a nahlíženy optikou etnického mýtu. Ačkoliv před filmem přicházely jako integrované členky třídního kolektivu, po produkci filmu odcházely „odlišné“ od ostatních.
nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.