+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Odchod expertů z NAPIV

Členové pracovních skupin NAPIV (Národní akční plán inkluzívního vzdělávání) se rozhodli z jeho struktur vystoupit. Důvody tohoto kroku shrnuli v otevřeném dopise, adresovaném předsedovi vlády a ministrovi školství.

Hlavním důvodem podle odcházejících členů pracovních skupin NAPIV je, že „od doby jmenování expertů do pracovních skupin došlo v resortu školství k celé řadě procesních i personálních změn, které vedou k tomu, že plnění NAPIV se neuskutečňuje v předpokládaném smyslu, hloubce a rozsahu, čímž Česká republika porušuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodních úmluv i z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. Za současných podmínek nemůžeme jako členové pracovních skupin očekávat, že vzdělávací politika skutečně povede k maximálnímu úspěchu každého jednotlivce při naplňování jeho individuálních vzdělávacích potřeb ve školách hlavního vzdělávacího proudu.“

Otevřený dopis i jeho přílohu, ve které jsou podrobněji rozvedeny důvody odchodu expertů maleznete v přiložených dokumentech.

publikováno: 30. 05. 2011

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.