+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Seminář pro pedagogy mateřských škol zaměřený na problematiku práce s dětmi cizinci

Sdružení META pořádá seminář věnovaný výlučně problematice dětí cizinců v mateřských školách, který je zaměřen na děti s odlišným mateřským jazykem v předškolním vzdělávání, námětům a tipům na práci s nimi.

Na semináři vystoupí odborníci z praxe – speciální pedagožka se zkušenostmi s inkluzí těchto dětí Blanka Piorecká a pedagožka z Mnichovského Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit Petra Hasch-Beyer, která představí KIKUS - Metodiku výuky jinojazyčných dětí v mateřské škole.

Seminář se uskuteční 16. května 2011, od 9,00 do 14,30 hod. v Domě OSN, nám. Kinských 6, Praha 5.

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o registraci, tzn. vyplnění přihlášky a její zaslání na email info@meta-os.cz do 10. 5. 2011.

publikováno: 26. 04. 2011

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.