+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Etnocentrismus, xenofobie a modely soužití odlišných skupin Zdroje a inspirace / Kulturní šok
Efektivní komunikace v interkulturním prostředí Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Efektivní komunikace a sociokulturní specifika nejčastějších minorit na území ČR - Ukrajinců, Romů a Vietnamců.
Dovedu to pochopit „Migrace“ Příručka pro učitele Děti s OMJ / O migraci
Dopis poradnám Zdroje a inspirace / Legislativa vzdělávání cizinců Od začátku září se na nás obrací stále více klientů - rodičů cizinců i pedagogů všech stupňů škol, kteří očekávali, že nástupem platnosti nové legislativy bude konečně podpora těchto dětí ve školách systematizovaná a zejména dostupná. Rozhodli jsme se...
Domino - Český jazyk pro malé cizince 1 Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály Učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince 1 je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvl. pro 1. ročník ZŠ. Učebnice vychází z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si českého jazyka, který...
Dobrodružství s kulturou Zapojení do výuky a materiály / Kroky k MKV Moree, D. & Bittl, K-H. (2007). Dobrodružství s kulturou; transkulturní učení v česko-německé práci s mládeží. Plzeň: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Kniha představuje propojení základních teoretických východisek pro práci s...
Dobrá škola 21. století Adaptace a klima školy / Klima školy Sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání.
Diskriminace do školy nepatří! Díky podpoře NROS (http://www.fondnno.cz/) a Norských fondů (http://www.eeagrants.org) jsme připravili několik materiálů, které vám rádi nabízíme. 1/Praktickou publikaci pro učitele a rodiče "Diskriminace do školy nepatří! aneb rukověť pro naplňování...
Didaktické pomůcky a hry ve výuce ČDJ na ZŠ Čeština jako druhý jazyk / Didaktické pomůcky Závěrečná práce z Dvousemestrálního kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka (Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze. Práce je rozdělena do dvou částí. První teoretická část pojednává o charakteristice didaktických her a didaktických...
Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Příklady, jak diagnostikovat úroveň znalosti češtiny.
Děti z uprchlických rodin Zdroje a inspirace / Azylant Úvod do problematiky azylu, rodin uprchlíků a jejich kulturních odlišností a jiných bariér.
Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ Mateřské školy / Adaptace dítěte v MŠ Nové aktualizované vydání metodiky práce s dětmi s OMJ v MŠ rozšířená o téma jazykové podpory těchto dětí. Metodika je výstupem projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI. Projekt byl spolufinancován z prostředků...
Deník migranta migrantky Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Osm mužů a žen se formou autobiografického deníku svěřuje se svými zkušenostmi s migrací a vypráví o svém životě v České republice.
Dá se čeština učit odzadu? Čeština jako druhý jazyk / Charakteristika ČDJ
Cvičení pro multikulturní výchovu Čeština jako druhý jazyk / Řečové dovednosti Publikace nabízí metodické zpracování několika témat multikulturní výchovy do samostatných vyučovacích hodin. Autorky vycházely především z transkulturního přístupu, ve kterém je kladen důraz na to, aby bylo ke každému člověku přistupováno jako k...
Co je to bilingvismus Děti s OMJ / Dvojjazyčná výuka
CO BY MĚLI UČITELÉ VĚDĚT O VÍCEJAZYČNOSTI - Odborná příručka pro učitele Děti s OMJ / Důležitost mateřského jazyka Příručka je výstupem projektu Multilingual Families.
CLIL ve výuce Metoda CLIL (content and language integrated learning) může být při podpoře vzdělávání žáků s OMJ inspirativní. Vychází totiž ze stejného předpokladu - totiž propojování výuky obsahu a jazyka. Více informací najdete na metodickém portálu RVP.cz a v...
Cizinecké komunity z antropologické perspektivy Mateřské školy / Mateřské školy Mezinárodní migrace a změny současného etnokulturního profilu České republiky patří mezi důležitá témata, jimiž se etnologové a kulturní antropologové dlouhodobě zabývají. Bez přihlédnutí k migrační situaci a aktuálním migračním proudům bychom jen stěží...
Cizinci na trhu práce v České republice v letech 1994-2004 Zdroje a inspirace / Cizinci v ČR z pohledu zákona
Čítanka k osobnostní a sociální výchově Střední školy / OSV Soubor 22 textů k jednotlivým tematickým okruhům osobnostní a sociální výchovy. Texty jsou rozděleny podle cílové skupiny, a to pro žáky 1. stupně a 2. stupně. Tyto krátké texty umožní učitelům započít základní témata OSV, další aktivity k těmto tématům...
Čínská komunita v ČR Děti s OMJ / Kulturní profily států
Číňané v České republice, 1992-2002: Zrod a formování symbolické komunity Děti s OMJ / Kulturní profily států
Čeština pro žáky imigranty (diplomová práce) Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Cílem diplomové práce je poskytnout základní vhled do dané problematiky, poukázat na problémy, které s ní souvisejí, a především zjistit, jaké možnosti v rámci vzdělávání, především v osvojení si českého jazyka, děti imigrantů mají.
Čeština pro Vietnamce z Klubu Hanoi Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Učební materiály k výuce češtiny pro cizince pro vietnamské studenty. Soubor obsahuje 15 tematických lekcí.
Čeština jako druhý jazyk. Metodická perspektiva. Čeština jako druhý jazyk - rušené / Čeština jako druhý jazyk - rušené Publikace určená pro učitele a další zájemce, kteří se chtějí podrobněji seznámit s pojmem čeština jako druhý jazyk. Dozvědí se základní informace o legislativních náležitostech, didaktických postupech i nejčastěji používaných učebnicích.
Čeština jako cizí jazyk Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Čeština jako cizí jazyk - Úroveň A1. Podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky." Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme.
Čeština jako cílový jazyk I. a II. Čeština jako druhý jazyk / Metodické materiály a odborná literatura Publikace vypracovaly pro MŠMT autorky Jaromíra Šindelářová a Svatava Škodová. Texty vycházejí z poznatků teoretické a aplikované lingvistiky a z nejaktuálnějších výsledků lingvistických a didaktických výzkumů a přinášejí informace o současném stavu v...
Být uprchlíkem Zdroje a inspirace / Azylant Jak žijí uprchlíci a žadatelé o azyl ve střední Evropě.
Bilingvismus - dvojjazyčná výchova Děti s OMJ / Dvojjazyčná výuka Odborná práce o bilingvismu. Text je ve slovenštině.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.