+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vyhlášení dotačního programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2011

MŠMT vyhlašuje pro rok 2011 dotační program MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2011. V rámci Programu jsou vymezeny následující oblasti, na které se bude vázat použití finančních prostředků uvolněných usnesením vlády ČR.
- Projekty k podpoře interkulturní výchovy dětí a mládeže zaměřené na cizince z tzv. třetích zemí

  • Projekty na podporu výuky českého jazyka jako cizího jazyka pro děti cizince a mládež z tzv. třetích zemí

Žádosti přijímá ministerstvo nejpozději do 31. 5. 2011, při osobním podání do podatelny ministerstva do 15:00 hod.

Více informací naleznete na http://www.msmt.cz/socialni-programy/vyhlaseni-dotacniho-programu-msmt-na-podporu-aktivit-v.

publikováno: 17. 05. 2011

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.