+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2011“

9. 12. 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje rozvojový program ve vzdělávání podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2011“.

Krajský úřad zašle žádost na celé období kalendářního roku 2011 na formuláři uvedeném v příloze č. 1 ministerstvu (poštou i elektronicky) do 22. ledna 2011 (rozhodující je termín doručení nebo osobního podání do podatelny ministerstva, nikoli poštovní razítko).

Více informací získáte na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-msmt-financovani-asistentu.

publikováno: 09. 12. 2010

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.