+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vyhlášení rozvojového programu pro děti - cizince ze třetích zemí

MŠMT vyhlašuje rozvojový program pro ZŠ, který slouží k zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků - cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.

Na základě tohoto programu se školám poskytují finanční prostředky státního rozpočtu na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám svých žáků - cizinců. Rovněž lze poskytovat finanční prostředky na částečnou úhradu, popřípadě krytí nákladů souvisejících s poskytováním jazykového vzdělávání v přípravných intenzivních jazykových kurzech pro žáky cizince, které jsou pořádány buď o prázdninách či v průběhu školního roku.

Žádosti je možné podávat do 30. 4. 2010.

Více se dozvíte na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-pro-deti-cizince-ze-tretich.

publikováno: 06. 04. 2010

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.