+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Co by bylo, kdyby... Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky ZŠ, SŠ Uvedené webové stránky ukazují model přechodu k inkluzivnímu vzdělávání. Model představuje alternativu současné organizace základního školství jednoho malého českého města. Ve městě v současné době zároveň působí 4 běžné základní školy a jedna škola...
PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Stránky, na nichž jsou k dispozici různé nápady, užitečné odkazy apod.
ADRA - Opravdový svět Střední školy / Průřezová témata ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA se v České republice věnuje také globálnímu rozvojovému vzdělávání, které vede žáky, studenty i pedagogy k zájmu o globální témata,...
Aktivity před četbou - při četbě - po četbě Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Příspěvek nastiňuje téma, jak s žáky správně číst, s jakými aktivitami je seznámit v souvislosti se čtením a jak se vyvarovat nejčastějším chybám při čtení. Autor: Ondřej Hausenblas
aktivity s obrázky ke stažení 1. část / Aktivity ke stažení z internetu Zde najdete sadu obrázků a popis aktivit, jak s nimi pracovat.
aktivity s obrázky ke stažení 2. část / Aktivity ke stažení z internetu Zde najdete obrázky ke stažení a popis aktivit, jak s nimi pracovat.
Aktivity v rámci VMEGS Střední školy / VMEGS Zde najdete několik tipů ke konkrétním aktivitám v rámci VMEGS na portále RVP.
Aktivity vhodné pro zapojení žáků s OMJ (pro CLIL) Zapojení do výuky a materiály / Principy práce s žáky na ZŠ, SŠ CLIL (Content and Language Integrated Learning čili obsahově a jazykově integrované vyučování) označuje výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení vzdělávacího obsahu. Obsah nejazykového předmětu je...
Aktivizující výukové metody Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Aktivizující výukové metody jsou důležitou součástí výuky. Žák během těchto aktivit aktivně, vědomě a uvědoměle třídí data, zařazuje je do poznatkových struktur; analyzuje, srovnává a hodnotí informace, učí se samostatnosti a tvořivosti, rozvíjí svoji...
Anglické slovníčky s cizojazyčnými překlady Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Slovníčky, na kterých se podíleli žáci jedné pražské školy.
Aplikace Binogi Zapojení do výuky a materiály / Chemie Have fun, learn and succeed in school. Bavte se, učte se a buďte ve škole úspěšní. Aplikace Binogi přináší mnoho animovaných lekcí a kvízů v několika jazycích (angličtina, francouzština, švédština, arabština, somálština, perská darí, eritrejská...
Asistent pedagoga.cz Asistent pedagoga / Spolupráce učitele a asistenta Portál vytvořený Novou školou o.p.s. seznamuje komplexcně s pozicí asistenta pedagoga (nebo školního asistenta).
Asociace středoškolských češtinářů Střední školy / Maturita z ČJL Diskuse o všem (nejen o maturitě), co středoškolské češtináře pálí a trápí, ale i povznáší.
Badatelsky orientované vyučování Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Projekt Badatelé.cz je výsledkem spolupráce vzdělávacího TEREZA a týmu učitelů, kteří pracovali 2 roky na metodě umožňující zařazovat badatelsky orientované vyučování do běžné výuky na ZŠ. Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost.
Bohouš a Dáša mění svět: Tváří v tvář migraci Střední školy / Člověk a společnost Jaký je rozdíl mezi migrantem a cizincem? Proč lidé odcházejí ze země, kde se narodili? Jaká rizika jsou spojená s neoprávněným přechodem státní hranice nebo pašováním lidí? Příručka „Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci“ dává učitelům podněty, jak s...
British Council Návody na hry a slovní zásobu.
Centra na podporu integrace cizinců Základní školy / Organizace a financování výuky ČDJ Centra na podporu integrace cizinců Projekt Center na podporu integrace cizinců, spolufinancovaný z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, má za cíl vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců.
CERMAT - Jednotná přijímací zkouška Střední školy / Přijímací řízení na SŠ Na stránkách CERMATu se dozvíte aktuální důležité informace k jednotné přijímací zkoušce. K dispozici jsou na stránkách také tiskopisy přihlášek a také zadání k didaktickým testům k procvičení.
Certifikovaná zkouška z češtiny pro mládež Čeština jako druhý jazyk / Jazyková diagnostika Na webu Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu jsou dostupné informace k certifikované zkoušce z češtiny pro cizince pro mládež. Najdete zde i modelové varianty zkoušek a další materiály ke stažení (níže na stránce).
Česká chemie Zapojení do výuky a materiály / Chemie Portál Česká chemie přináší zajímavé informace a tipy pro všechny, kdo se věnují chemii.
Česko-ukrajinské mapové výukové pomůcky Dvojjazyčné mapy pomáhají ukrajinským dětem při výuce na českých školách Jak se ukrajinsky řekne vlajka či Jihomoravský kraj? Jen stěží by někdo z učitelského sboru v lednu letošního roku vážně přemýšlel nad tím, že by se mu tyto znalosti mohly hodit....
Čeština do práce Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály Centrum pro integraci cizinců provozuje také e-learningový kurz češtiny. Pomocí situačních videí si zde zájemci mohou procvičovat češtinu z pracovního prostředí ve 20 tématech, jako jsou např. Představování, Vyjádření názoru, Pohovor apod.
Čeština jako cizí jazyk dle SERR Čeština jako druhý jazyk / Čeština a její místo mezi ostatními jazyky Představení Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Příspěvek osvětluje obsah jazykových deskriptorů, jež byly zpracovány pro češtinu jako cizí jazyk v úrovních A1–B2. Informuje o nárocích současné legislativy na znalosti a dovednosti...
Čeština pro cizince
Čeština pro cizince - zkouška pro trvalý pobyt Webové stránky www.cestina-pro-cizince.cz (www.check-your-czech.com) provozuje od června 2008 Národní ústav pro vzdělávání z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Portál je tematicky zaměřený především na zkoušku z českého jazyka na...
Čeština pro cizince v Praze - kurzy českého jazyka Základní školy / Organizace a financování výuky ČDJ
Čeština pro žáky cizince: 1 – Setkání Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Příspěvek hravou a zábavnou formou uvádí žáky cizince do základů češtiny. Obsahuje deset pracovních karet na úvodní téma setkání. Jedná se o deset slov, která vyjadřují základní pozdravy či oslovení. Uplatní se jak při individuální výuce v běžných třídách...
CHCI TO ŘEŠIT! PRŮVODCE UČITELE, KTERÝ SE SETKÁ S NESNÁŠENLIVOSTÍ. Praktická a přehledná "webová příručka" Amnesty International, která nám může pomoct reagovat na nesnášenlivé reakce (nejen) ve školách.
Čítárny Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň tyto webové stránky přinášejí aktuální informace ze světa literatury, tipy na knihy, články o knihách a spisovatelích, ale také soupis literárních cen u nás i ve světě nebo aktuální výročí spojená s literaturou a mnohé další zajímavé informace.
Cizici v ČR Děti s OMJ / Kulturní profily států Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí o integraci cizinců se dočtete různé studie na téma cizinců v ČR.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.