+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zkušenosti s výukou v heterogenní třídě pro jazykovou přípravu

Paní učitelka Karla Kubíčková, která již deset let učí ve třídách pro jazykovou přípravu děti cizince a jejíž výukové materiály jsou k dispozici na tomto portále, vytvořila v rámci projektu EUF 2009 metodickou příručku s názvem Zkušenosti s výukou v heterogenní třídě pro jazykovou přípravu. Autorka v příručce shrnula své dosavadní zkušenosti s výukou dětí pocházející z rozličných kulturních oblastí, které do její třídy přicházejí s různou jazykovou úrovní. Příručka je pomocným materiálem pro učitele a pokusem o náhled do problematiky výuky češtiny jako cizího jazyka v prostředí heterogenní třídy a je ke stažení zde.

publikováno: 19. 04. 2011

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.