+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jak se zamýšlet nad posledními týdny školního roku?

Máme před sebou poslední a velmi náročné týdny školního roku. Učitelé se znovu ocitají pod tlakem, zda stihnou dané učivo, zda to probrané během distanční výuky si děti osvojily a jakým způsobem děti budou hodnotit. Děti jsou plné obav, zda zvládnou přechod z distanční výuky do prezenční a zda obstojí ve všech testech, které je teď ve škole čekají. Je dobré se ale zamyslet nad tím, zda jsou to teď opravdu nejdůležitější otázky, které bychom měli řešit.

Každé dítě i každý dospělý se do školy vrací v jiném rozpoložení. Kromě radosti z toho, že se opět potkáváme naživo a ne jen prostřednictvím monitoru, se v nás všech budou mísit i různé obavy, strachy, úzkosti, frustrace nebo jen obyčejná únava. Zvláště pro děti s OMJ byla distanční výuka náročná nejen výukově, ale i psychicky. O to větší podporu budou teď potřebovat, a to jak s češtinou, tak s ošetřením emocí a motivací k učení.

Jak s tím vším naložit, učit a ještě si zachovat nadhled a optimismus?

Je dobré se nejprve zamyslet nad tím, s čím mohou děti do školy přijít. Když dáme dětem dostatečný prostor ke sdílení svých zkušeností, dáme jim najevo náš zájem a pocit podpory, můžeme se pak plynule pokusit navázat i na výuku. Čas strávený „jen“ povídáním o tom, jak se nám dařilo, je nesmírně cenný. Zkusme dát dětem pocit bezpečného prostředí, ve kterém mohou vyjadřovat svoje pocity a obavy.

Nad čím se zamýšlet?

Opět se před námi otevírají důležitá a někdy těžká témata a je výhodné, když se na ně trochu připravíme. Tato témata mohou být zátěžová i pro učitele, proto není vůbec ostuda, když si učitel řekne o pomoc kolegy z týmu nebo odborného pracovníka (metodika prevence, výchovného poradce, školního psychologa ...).

Na co se tedy připravit:

 • reakce dětí na karanténu po návratu do škol může přijít až po měsíci;
 • díky rotační výuce bude adaptace dětí delší a náročnější (až cca 6 týdnů);
 • děti mohou být více citlivé, úzkostné, plačtivé;
 • sníží se míra otužilosti v kolektivu – děti se budou učit spolu být;
 • vztahy a vazby mezi dětmi se zcela promění – děti si budou nově tvořit hierarchii ve třídě;
 • objeví se velké rozdíly ve znalostech dětí (některé jakoby vše zapomněly a nic se nenaučily);
 • děti s OMJ mohou mít výrazně zhoršené komunikační dovednosti, protože téměř nebo zcela ztratily přirozený kontakt s českým prostředím;
 • děti s OMJ mohou mít větší potíže se zvládáním učiva nejen kvůli slabší češtině, ale i kvůli problémům s připojováním se na online výuku;
 • děti s OMJ se mohou mít nižší motivaci k učení a začlenění do českého prostředí - kvůli izolaci, zhoršené češtině, nezvládání učiva, ztrátě kontaktu s českými vrstevníky apod.;
 • roli může hrát i změna sociálních poměrů v rodině (rodiče mohli přijít o práci);
 • velké a zásadní téma smrti v rodině;
 • velký vliv rodiny, kdy děti mohou z domova přenášet emoce a způsoby řešení zátěžových situací a konfliktů, různé postoje k celé epidemii (zlehčování x přísné dodržování opatření) nebo nevhodné komentáře k politice.

Co s tím?

 • Mluvte s dětmi o tom, jak se cítí a co potřebují.
 • Zamyslete se nad tím, jaké učivo je opravdu třeba zvládnout do konce roku a které lze vynechat.
 • Nestresujte se s tím, že něco nezvládnete. Svůj stres přenášíte na děti.
 • Zkuste zbývající týdny ve škole plánovat s dětmi.
 • Věnujte větší pozornost dětem, které se během distanční výuky hůře zapojovaly (děti s SVP, kam patří i děti s OMJ).
 • Pro děti s OMJ vytvořte co nejvíce možností pro přirozené procvičování češtiny. Zapojte je do různých aktivit s ostatními dětmi ve škole i mimo školu.
 • Zařaďte do výuky aktivity na podporu třídního klimatu, spolupráce, tolerance a respektu.
 • Nebojte si i Vy říct o pomoc, když ji potřebujete. Není to ostuda, je to odvaha…

Velmi svěží pohled na tuto situaci a velkou inspiraci pro učitele přináší kanadský pedagog Michael Fullan, který ve svém příspěvku Deset priorit pro aktivaci hloubkového učení a vypořádání se se ztrátami vybízí ředitele a učitele, aby učinili ze školy místo, kde se všechny děti budou cítit vítané, budou se těšit na kontakt s ostatními skrze učení, které je smysluplné a důležité pro život. Zde si můžete přečíst v češtině 10 autorových doporučení, jak aktivovat přirozený zájem dětí o učení a jak jim pomoci vypořádat se s tím, co prožily. Doporučení jsou obzvláště vhodná pro kolektivy s dětmi se SVP včetně dětí s OMJ.

publikováno: 26. 05. 2021

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.