+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jaká je situace mládeže z Ukrajiny ve věku 15+ v ČR?

Na území ČR se aktuálně pohybuje nejméně 7 500 nově příchozích z Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu ve věku 15–19 let (odhad vychází z průzkumu společnosti PAQ Research), podle statistik Ministerstva vnitra ČR je však jejich počet výrazně vyšší a může přesahovat i 20 000 osob. Nejvýše 3 500 z nich je však v současnosti přijato ke studiu na české střední škole.

Tisíce mladých lidí se po příchodu do ČR ocitají zcela mimo vzdělávací systém, často v obtížných životních situacích a ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto vnímáme akutní potřebu hledání možností jejich socializace i mimo školský vzdělávací systém, zapojení do neformálních zájmových a volnočasových aktivit, terénních a nízkoprahových programů, psychosociální podpory atd.

Jedním z klíčových aktérů jsou terénní a nízkoprahové služby, proto jsme prostřednictvím dotazníku v prosinci 2022 zmapovali, do jaké míry jsou či mohou oslovené služby být aktivní v práci s touto cílovou skupinu, jaké případné překážky či problémy jim v tom aktuálně brání. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že není jasné, o jaké služby či aktivity má cílová skupina zájem, a také to, že je u nich patrný nedostatečný zájem či motivace obecně. V návaznosti na tento dotazník bylo v lednu 2023 provedeno další dotazníkové šetření s cílem zjistit, jak mladí lidé z Ukrajiny ve věku 15+ tráví svůj volný čas v ČR, jak jsou spokojeni s jeho využíváním a co jim v kvalitním využívání volného času případně brání.
Výsledkem je shrnující infomapa.


Infomapu je možné stáhnout ve formátu PDF.

publikováno: 14. 04. 2023

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.