+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

"Dvojjazyčné asistentky a asistenti pedagoga aneb jeden jazyk nestačí!"

Zveme Vás na online diskusní setkání!

Kdo je dvojjazyčný asistent pedagoga (DAP)?
Jak se liší jeho práce ve školách od běžných asistentů pedagoga a v čem spočívá jeho přínos pro podporu dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)?
Jaké mají školy možnosti zaměstnat a financovat tuto pozici? A bude dvojjazyčný asistent pedagoga součástí českého vzdělávacího systému?

Setkání je určeno vedení škol, pedagogickým pracovníkům, asistentům pedagoga i zástupcům odpovědných orgánů, jejichž činnost se dotýká práce asistentů pedagoga a/nebo podpory dětí a žáků s OMJ (či obecněji inkluzivního vzdělávání).

Kdy: 9. listopadu 2021 od 15 – 18 hodin
Kde: online, platforma ZOOM
Cena: zdarma

Registrujte se.

Cílem diskusního setkání je poukázat na význam pozice dvojjazyčného asistenta pedagoga (DAP) jako prospěšného a efektivního nástroje podpory dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ve školách. Své vlastní zkušenosti představí dvojjazyčné asistentky pedagoga, které pracují s dětmi a žáky s OMJ v MŠ a ZŠ. Zástupkyně vedení škol se pak podělí o dobrou praxi se zaměstnáváním DAP. Dozvíte se blíže, co přesně je náplní práce DAP, v čem se liší od běžných asistentů pedagoga a v čem spočívá přínos jejich zapojení do školního prostředí (pro děti a žáky s OMJ, pro učitele i pro rodiče).

Druhým cílem je představit současné možnosti zaměstnávání dvojjazyčných asistentů pedagoga ve školách zejména s ohledem na financování této pozice z operačních programů a z podpůrných opatření. S klíčovými aktéry a experty budeme rovněž diskutovat otázku ukotvení této pozice v českém vzdělávacím systému a legislativě.

Na setkání vystoupí (bude upřesněno):

Za METU, o.p.s.:

 • Kristýna Titěrová, programová ředitelka
  • Zuzana Hrušková, odborná pracovnice a metodička pro DAP
   • Hana Víznerová, koordinátorka vzdělávání DAP

   Zkušenosti s prací DAP ve školách a dobrou praxi představí:

   • Petra Lněničková, dvojjazyčná asistentka pedagoga, Základní škola profesora Švejcara v Praze 12
   • Nina Zorkina, dvojjazyčná asistentka pedagoga, Mateřská škola s internátní péčí, Španělská, Praha
   • Daniel Kaiser, ředitel, Základní škola Jižní IV., Praha
   • Petra Ristić, zástupkyně ředitelky, Fakultní mateřská škola Sluníčko pod střechou, Praha
   • Expertní stanovisko bude prezentovat:

    • Zbyněk Němec, Nová škola, o.p.s. a katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK Praha

    Pohled klíčových aktérů představí zástupci:

    • Jana Olíková, Martina Vošvrdová, Odbor evropských fondů, Oddělení projektů, Magistrát hl.m. Prahy
    • Andrea Špirková, garantka pro regionální školství Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT
    • MŠMT, Sekce vzdělávání a mládeže (v jednání)

    Kontaktní osoba:

    Hana Víznerová
    viznerova@meta-ops.cz
    608 956 542

    Kulatý stůl je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků s OMJ, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2021.

publikováno: 18. 10. 2021

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.