+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Dobrá praxe

Zde naleznete přehled úspěšných aktivit a projektů realizovaných na školách v oblasti začleňování žáků cizinců. Věříme, že z těchto příkladů dobré praxe načerpáte inspiraci pro realizaci obdobných projektů na vašich školách.
Zároveň zde máte možnost zveřejnit i svoji dobrou praxi, stačí ji poslat na proskoly@meta-ops.cz.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Přizpůsobení výuky žákům Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Schopnost přizpůsobit výuku žákům = základní profesní dovednost učitele Zkušenosti z mezinárodní školy v Praze V mezinárodní škole v Praze učitelé procházejí pravidelným procesem hodnocení: mají povinnost si vést portfolio, ve kterém dokumentují své...
Projekt MČ Praha 12 Mateřské školy / Adaptace dítěte v MŠ V roce 2014 se městská část Prahy 12 již pátý rok zapojila do tzv. Projektů obcí na podporu integrace cizinců se svým projektem „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2014“. Projekt byl...
Projekty v rámci EUF Adaptace a klima školy / Volnočasové aktivity V Kostelci nad Orlicí je jedno ze dvou Pobytových středisek (PoS) naší republiky, které slouží k ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu. Základní škola Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí je proto školou, kterou navštěvují děti žadatelů o...
Propojování jazyků Děti s OMJ / Důležitost mateřského jazyka Ve Velké Británii, ale i v jiných evropských zemích jsou děti a žáci s OMJ podporováni i v jejich mateřském jazyce. Chodí do tzv. complementary schools, kde se učí odpoledne nebo v sobotu mateřský jazyk, matematiku a např. vlastivědu (dějepis, zeměpis). V...
Protipředsudkové (anti-bias) vzdělávání učitelů Převzato z příručky OTEVÍRÁNÍ ŠKOLY DĚTEM: Organizace Step by Step ČR. Tento typ vzdělávání učitelů je založen na premise, že učitelé hrají klíčovou roli ve výchově dětí a jejich vzájemných vztazích. Pokud učitel sám má skryté předsudky vůči svým žákům...
Rady pro výuku dětí - cizinců aneb co může pomoci učitelům začátečníkům Na stránkách obecně prospěšné společnosti Nová škola najdete Rady pro výuku dětí - cizinců aneb co může pomoci učitelům začátečníkům. Text vznikl na základě zkušeností lektorů z práce s žáky - cizinci na ZŠ Generála Janouška v rámci projektu Čeština pro...
Rodinné kurzy Základní školy / Organizace a financování výuky ČDJ Od roku 2014 realizuje Centrum pro integraci cizinců nový formát kurzu - rodinný kurz češtiny pro rodiče a děti. Rodinný kurz češtiny je realizován v rámci projektu „ZAPOJ SE! Programy pro zapojení migrantů a české majority“. Jeho cílem je připravit...
Rozmanitý svět Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Praktické zkušenosti z dvouleté realizace vzdělávacího projektu pro malé cizince.
Seznam aktivit projektu Prahy 13 Seznam aktivit projektu v uplynulých letech: Rok 2010 Realizované integrační aktivity: ● dvousemestrální kurz pro učitele na ZŠ: ČJ jako cizí jazyk (Centrum pro výuku cizích jazyků, Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Praze) ● Prázdninový kurz ČJ...
Slovní hodnocení nebo známky? Existuje i třetí cesta Základní školy / Hodnocení žáků s OMJ Příklad vysvědčení z tzv. holandské školy v Praze ´t NOPje (Stichting Nederlands Onderwijs Praag).
Slovní úlohy – dělení a násobení Zapojení do výuky a materiály / Grafická vizualizace obsahu Chodila jsem asistovat do třetí třídy, ve které byl i žák s OMJ, v češtině teprve začátečník. V matematice se řešily slovní úlohy, což je pro žáky s OMJ docela výzva – velmi často nerozumí dobře textu úlohy, a proto je pro ně obtížné ji zanalyzovat a...
Slovníček pro naši školu Adaptace a klima školy / Práce s třídním kolektivem Vítězem soutěže Čeština je i můj jazyk, kterou uspořádalo Zastoupení Evropské komise v České republice a META, o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů od 26. září do 26. listopadu 2010, se v kategorii slovníčků stal příspěvek ZŠ Klausova....
Slovníčky na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha Na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha působí interkulturní pracovnice, která s učiteli spolupracuje na tvorbě překladových slovníčků do jednotlivých předmětů. Slovníčky mají několik verzí – nejprve s pojmy z prvních témat, dále rozšířenější...
Sponzorování kurzů Základní školy / Financování češtiny jako druhého jazyka a další podpory Jestliže řešíte klasickou otázku, kterou si ve školství klade skoro každý, to znamená: "jak nedělat práci navíc zadarmo", a chtěli byste realizovat kurzy češtiny pro cizince, zkuste se zamyslet nad sponzory. Oslovte místní firmy, nejlépe ty, které...
Stáž v podobě asistenta pedagoga Asistent pedagoga / Alternativy k asistentovi Jednou z možností, jak získat asistenta pedagoga k žákům cizincům, je hledat studenty SŠ a VŠ, kteří potřebují získat stáž nebo praxi. Společnost META, o.p.s. již několikátým rokem využívá stážisty z řad studentů jako asistenty pedagoga ve školách. Tato...
Story Cubes – Příběhy z kostek Desková hra Příběhy z kostek, jejímž principem je hodit kostkou/kostkami a podle obrázků na kostkách vymyslet poutavý příběh. Hra obsahuje 9 kostek, na nichž najdete 54 obrázků, které do hry přinesou neuvěřitelné množství různých kombinací. Existují různé...
Tik Tak Bum (Bomba) Tik Tak Bum Junior je zábavná slovní hra určená pro děti od 5 let. Děti mají za úkol vymýšlet slova, která mají spojitost s obrázkem na kartě. Na kartách děti najdou veselé obrázky míst a situací. Ve hře se nejprve nastartuje elektronická bombička, o...
Tvorba pracovních listů Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Jedním ze způsobů, jak řešit nedostatečnou jazykovou vybavenost nově příchozích žáků s OMJ, je tvorba zvláštních pracovních listů (PL). Ty mohou sloužit pro více hodin jako samostatná práce, také je lze využít pro všechny žáky jako opakování učiva, do...
Tvorba textu s žáky s OMJ 8 osvědčených kroků Zdroj: Margaret Early: ESL beginning literacy: a content-based approach, IN: TESL Canada journal 1990. Autorka studie popsala metodu, kterou je možné dovést žáky s OMJ jakékoliv jazykové úrovně, včetně začátečníků, k vytvoření...
Ukázka práce s literárním textem - charakteristika postav Zapojení do výuky a materiály / ČJL II. stupeň ZŠ Tento materiál dobré praxe popisuje několikahodinový blok ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Pracovní list byl vytvořen v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku předmětu Český jazyk a literatura pro žáky s odlišným...
Ukázka výuky o atomech a vazbách Ukázka výukového materiálu v Aj, který vychází z modelu SIOP (Sheltered Instruction Observation Protocol). Materiál byl navržen na 75-minutové jednotky a zahrnuje plány hodin a pracovní listy pro žáky. Co je to model SIOP? SIOP model je výukový přístup...
Uslyšet t, d, l, h, ch, r, ř. O to jde Na ZŠ Olešská v Praze se učí češtinu asijské děti, které nerozeznají mnohé naše hlásky. Článek na https://www.lidovky.cz
Vedení slovníčků ve výuce (roční přípravný kurz) Společnost META o.p.s. již od roku 2016 organizuje roční přípravný kurz ke studiu na střední škole pro studenty z různých zemí ve věku od 14 do 20 let. Tento kurz je zaměřen na rozvoj jazykových dovedností potřebných ke zvládnutí studia v češtině na...
Vedení žáka cizince běžným školním životem Základní školy / Co souvisí s přijetím cizince Článek Ivany Černé objasňuje problematiku spojenou s adaptací žáka cizince v každodenní školní praxi. Dočtete se zde o mnoha situacích, ve kterých je zapotřebí používat vhodným způsobem český jazyk zároveň s mateřským jazykem žáka tak, aby žák postupně a...
Větné členy Zapojení do výuky a materiály / Zásady, jak zapojit do výuky ČJ Větné členy – příklad přístupu ke konkrétnímu gramatickému tématu. Na základě principů, popsaných v Zapojení do výuky. V této kapitole uvádíme příklad, jak lze přistupovat k výuce větných členů, necháme-li se inspirovat češtinou jako cizím jazykem....
Video výuka češtiny pro Vietnamce Čeština jako druhý jazyk / "Urči rod a pád" Doporučujeme k prozkoumání a předání dál youtube kanál na výuku češtiny pro Vietnamce! Autorka Hải Anh dokonce dělá i videolekce vietnamštiny pro Čechy... Youtube kanál najdete na https://www.youtube.com/channel/UCS4bMhMHb83j55opP9R3JCg. Na sdíleném...
Výběr školy - pohled z druhé strany Komunikace s rodiči / Informace pro rodiče - jazykové verze Na stránkách http://www.expats.cz, které fungují jako průvodce po českých reáliích pro mezinárodní komunitu žijící v ČR, byl uveřejněn článek popisující cestu za výběrem školy pro dítě s nedostatečnou znalostí češtiny. Autorka článku podrobně seznamuje...
Vyjmenovaná slova Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Chodila jsem asistovat do třetí třídy, ve které byl i žák s OMJ, v češtině teprve začátečník. Probírala se vyjmenovaná slova, což je pro tyto žáky většinou učivo, které nemají šanci zvládnout. Jedná se totiž často o slova archaická, v běžné řeči...
Vyrovnávací třída – Kostelec nad Orlicí Základní školy / Organizace a financování výuky ČDJ V Kostelci nad Orlicí je jedno ze dvou Pobytových středisek (PoS) naší republiky, které slouží k ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu. Základní škola Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí je proto školou, kterou navštěvují děti žadatelů o...
Vzdělávání žáků-cizinců je pro mě výzva Základní školy / Tvorba plánu podpory Velice inspirativní článek o vzdělávání cizinců vytvořila pro portál rvp.cz paní učitelka Mgr. Anna Flanderková.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.