+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Dobrá praxe

Zde naleznete přehled úspěšných aktivit a projektů realizovaných na školách v oblasti začleňování žáků cizinců. Věříme, že z těchto příkladů dobré praxe načerpáte inspiraci pro realizaci obdobných projektů na vašich školách.
Zároveň zde máte možnost zveřejnit i svoji dobrou praxi, stačí ji poslat na proskoly@meta-ops.cz.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Vzpomínky na školu Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Žáci základní školy Toner Hamlets navrhli vlastní otázky o vzpomínkách na školu, které si procvičovali v hodině angličtiny a při panelové diskuzi s rodiči a dvojjazyčnými asistenty. Poté je přeložili do mateřského jazyka a ptali se svých rodičů a...
Ypsilonie - Cesta do vyjmenované země Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Zábavná desková hra Ypsilonie, při které Vám vleze pravopis tvrdých y pod kůži, ani o tom nevíte. Hra je pro 3-5 hráčů pro každé 4 dobrodružství (hrací plány) ve věku 7-99 let. Ke hře je dostupná metodická příručka s pracovními listy. Autorky hry:...
Začleňování žáků s jazykovou bariérou do výuky s využitím asistenta pedagoga Asistent pedagoga / Alternativy k asistentovi Asistent pedagoga není stále v našich školách automaticky se vyskytujícím zaměstnancem. Žáků s neznalostí vyučovacího jazyka přicházejících z kulturně odlišných prostředí přitom stále přibývá. Ti potřebují, především v počátcích své nové školní docházky,...
Zkušenosti FMŠ Sluníčko Mateřské školy / Adaptace dítěte v MŠ Praha 13 je oblastí s poměrně vysokou koncentrací cizinců. Mateřské a Základní školy v této lokalitě si tedy musí poradit s dětmi, které nemluví a mnohdy ani nerozumí česky. Situace je nelehká, avšak rozhodující je přístup k dané problematice. Důkazem...
Zkušenosti MŠ K Lukám Mateřské školy / Adaptace dítěte v MŠ Praha 4 – Libuš je oblastí, kde se vyskytuje vysoké množství cizinců a to převážně vietnamského původu (v blízkosti se nachází SAPA). Dvoutřídní mateřská škola K Lukám s kapacitou 56 dětí má nejvyšší koncentraci cizinců v okolí a to 32% z celkového počtu...
Zkušenosti Praha 13 Mateřské školy / Adaptace dítěte v MŠ Začleňování dětí s OMJ v městské části Praha 13 Dobrým příkladem toho, jak může fungovat podpora začleňování dětí s OMJ v rámci celé městské části, je situace na Praze 13. Podle údajů Českého statistického úřadu byl v roce 2012 podíl cizinců ve správním...
Zkušenosti s diagnostikou žáků s OMJ (ZŠ Křesomyslova Praha) Jak diagnostikovat potřeby žáků s OMJ? Jak spolupracovat s poradnou? Jak tvořit plán na výuku žáků s OMJ? Na to vše jsme se ptali pana učitele Jakuba Horálka ze ZŠ Křesomyslova na Praze 4.
ZŠ Frýdek-Místek Projekt Annjong hasejo, paní učitelko! Tento projekt realizuje již několik let Základní škola Frýdek-Místek. Jedná se o výuku češtiny jako cizího jazyka pro skupinu cizinců v daném regionu, převážně korejské děti mladšího školního věku a podle zájmu i...
ZŠ Gutha–Jarkovského Kostelec nad Orlicí Adaptace a klima školy / Volnočasové aktivity Kromě začlenění dětí cizinců do vzdělávání je důležité je zapojit také do volnočasových aktivit, při kterých se rozvíjí a posilují neformální vztahy a vazby a také je neformálním způsobem procvičována čeština. Své o tom ví i ZŠ Gutha–Jarkovského v...
ZŠ Litoměřice Čeština jako druhý jazyk / Než začneme učit Výuka češtiny pro děti cizinců na tamější škole probíhá ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Nebelvír. Více se dočtete na stránkách školy.
ZŠ Na Valech, Planá Adaptace a klima školy / Práce s třídním kolektivem Projekt Školní asistent Projekt Školní asistent je založen na dobrovolné aktivní spolupráci žáků vyšších ročníků se žáky ročníků nižších. Tato spolupráce probíhá jak ve výuce, tak o přestávkách. Asistenti jsou vybíráni na základě přihlášek a následného...
ZŠ Olešská, Praha 10 Základní školy / Organizace a financování výuky ČDJ Projekt: ZŠ Olešská – šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců Tisková zpráva z projektu na ZŠ Olešská, kde podporují integraci žáků-cizinců jazykovými kurzy.
ZŠ Staňkova, Brno Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 se již několik let věnuje integraci žáků cizinců prostřednictvím kurzů českého jazyka. Nabízí je jak žákům, kteří jsou dětmi osoby jiného členského státu EU, tak i žákům pocházejícím ze třetích zemí. Více...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.