+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Integrating students from migrant backgrounds into schools in Europe Adaptace a klima školy / Začleňování dítěte/žáka s OMJ Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě. Zpráva Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in...
Integrating immigrant children into schools in Europe Děti s OMJ / Německo
Integrační proces muslimů v České republice Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Výzkum se zabývá integrací muslimů do české společnosti. Vznikl na základě objednávky ze strany Ministerstva vnitra ČR.
Integrace žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky dějepisu Cílem této práce je poskytnout pedagogům určité vodítko při práci s žáky, kteří přicházejí do českého školního prostředí ze zahraničí nebo vyrůstali v České republice, ale jejich mateřským jazykem není čeština. Práce klade důraz na specifikum odlišného...
Integrace vietnamských dětí na 1. stupeň základní školy (bakalářská práce) Mateřské školy / Mateřské školy Bakalářské práce Integrace vietnamských dětí na 1. stupeň základní školy je zaměřena na problematiku vietnamských dětí na českých základních školách. V teoretické části je popsána historie vietnamsko-českých vztahů, život vietnamské menšiny v ČR,...
Integrace imigrantů do vzdělávacího systému Zdroje a inspirace / Cizinci a vzdělání v ČR Příspěvek SOZE do sborníku, který je výstupem z odborného multikulturně-genderového semináře a workshopu, který se konal 14. 11. 2009 v Brně. Příspěvek se věnuje problematice edukace imigrantů u nás a ve světě. Shrnuje dosavadní dílčí poznatky v oblasti...
Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě Adaptace a klima školy / Začleňování dítěte/žáka s OMJ Jakým způsobem se vzdělávací systémy pokoušejí integrovat žáky z rodin přistěhovalců? Právě na tuto otázku se tato studie snaží odpovědět a poskytnout tak politickým pracovníkům přehled opatření, která přijalo 30 evropských zemí na podporu dětí...
Integrace dětí imigrantů a azylantů (diplomová práce) Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Cílem diplomové práce bylo odhalit nedostatky v integraci dětí imigrantů a azylantů žijících v české společnosti. Metodou pro získání dat pro výzkum bylo dotazování, technikou sběru dat byl vlastní dotazník.
Integrace cizinců z hlediska emického a etického Děti s OMJ / O migraci Cílem tohoto příspěvku je upozornit na okolnost, že problematika integrace je vnímána zpravidla odlišně z pohledu cizince, a z pohledu a majoritního obyvatelstva a jeho institucí. Dále autor poukázuje na několik aspektů, které integraci cizinců zrychlují...
Inkluzivní vzdělávání a praxe ve světě Zapojení do výuky a materiály / Teorie inkluzivní výuky Souhrnná zpráva Evropská agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání "Inklusivní vzdělávání a praxe ve třídách druhého stupně základních škol" z roku 2005 obsahuje případové studie, metody efektivní výuky, podmínky inkluze.
Inkluzivní vzdělávání Adaptace a klima školy / Faktory ovlivňující integrační proces Charakteristické znaky inkluzivního vzdělávání.
Inkluzívní škola Zapojení do výuky a materiály / Teorie inkluzivní výuky Zavádíme inkluzívní vzdělávání Publikace charakterizuje inkluzivní vzdělávání v běžných školách. Nabízí příklady výuky, modelové hodiny atd.
Inkluzivní politika školy Adaptace a klima školy / Klima školy Inkluzivní politika školy je založena na aktivitách a strategiích, které jsou kulturně a sociálně inkluzivní. Prostřednictvím politiky se škola hlásí k tomu, že inkluzivní vzdělávání prostupuje všemi aspekty života školy, a vyžaduje celostní přístup k...
Informace pro učitele - Vietnam Mateřské školy / Mateřské školy Obsáhlé informace pro učitele o geografii, historii a kultuře Vietnamu.
Informace pro učitele - Kongo Mateřské školy / Mateřské školy Jedá se o materiál, který poskytuje základní informace o Demokratické republice Kongo. Tyto informace mají sloužit pedagogům k tomu, aby získali jistotu ve faktech. Nejde v žádném případě o to, abyste se vy nebo žáci „naučili“, jak to v Kongu vypadá, ale...
Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020 vydané MŠMT v lednu 2020přinášejí souhrnný přehled o základních otázkách přijímacího řízení. Další dokumenty ke stažení na stránkách MŠMT - přijímání na střední školy a...
Individuální šetření potřeb v cílové skupině Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Tato výzkumná zpráva shrnuje zjištění, závěry a doporučení z realizovaného individuálního šetření potřeb zaměřeného na problematiku vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji. Výzkumná zpráva má následující členění: První kapitola je věnovaná představení...
Individualizací vzdělávání k inkluzi Střední školy / Možnosti podpory na SŠ Tato publikace je mozaikou postřehů a zkušeností nasbíraných v průběhu projektu Individualizací vzdělávání k inkluzi na ZŠ a MŠ Červený vrch. Její součástí jsou i ukázky pracovních listů doplněných metodickými poznámkami. Během realizace projektu jich...
How Teachers Cope with Social and Educational Transformation Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Moree, D. (2008). How Teachers Cope with Social and Educational Transformation; Struggling with Multicultural Education in the Czech Classroom. Benešov: Eman. Kniha představuje způsob začlenění multikulturní výchovy do českého vzdělávacího systému na...
Hodnocení - důvěra, dialog, růst Základní školy / Klasifikace Tato publikace vznikla v rámci projektu Prostor pro sdílení a vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství. Svým názvem se staví za myšlenku, že bezpečným prostorem pro sdílení a vzdělávání má být především škola se vším, co žákům nabízí, i v tom...
Hledá se dvojjazyčný asistent...- nová verze Asistent pedagoga / Alternativy k asistentovi Upravené vydání publikace společnosti META, o.p.s. shrnující zkušenosti dvojjazyčných asistentů pedagoga, kteří byli zaměstnáni ve školách a podporovali učitele i žáky s OMJ. Publikace může sloužit jako metodický průvodce při nastavování pozice asistenta...
Hello Czech Republic – Doma v nové zemi Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Příručka Hello Czech Republic – Doma v nové zemi (ke stažení níže) je určena pro 2. stupeň základních škol a školy střední a pracuje s tématy uprchlictví, identity, předsudků, stereotypů či bezpečného prostředí školy. Součástí příručky, využívající různé...
Globální problémy a rozvojová spolupráce Střední školy / VMEGS Manuál, který vznikl v rámci projektu Rozvojovka společnosti Člověk v tísni, popisuje současné globální problémy, mezinárodní organizace, které se problematikou zabývají, a rozvojovou spolupráci.
Filmy ve výuce češtiny, Písně ve výuce češtiny Materiál, který kromě jiného nabízí možnosti rozšíření výuky poslechu sledováním filmu a poslechem českých písní.
Férová škola nediskriminuje Adaptace a klima školy / Klima školy Materiál je zaměřen především na inkluzi romských dětí, nicméně může být inspirativní i pro práci s žáky cizinci.
Férová škola - Liga lidských práv Adaptace a klima školy / Klima školy Projekt Férová škola vychází z rovného práva na vzdělání pro všechny děti bez rozdílu. Hlavním cílem je přispět k vybudování a zaručení takového systému základního vzdělávání, ze kterého nebude nikdo vyřazován mimo hlavní proud. Projekt je zaměřen obecně...
Férová škola - inspirace Adaptace a klima školy / Klima školy Inspirativní náměty k naplnění certifikátu Férová škola.
Fenomén kulturního šoku, fáze adaptace na cizí kulturní prostředí Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost
Exkluze a inkluze Adaptace a klima školy / Koordinátor integrace cizinců/migrantů Cílem této stati je objasnit pojmy sociální exkluze a sociální inkluze, tak jak jsou v současnosti používány jednak v odborné literatuře, jednak ve veřejné a sociální politice.
Evokace - uvědomění - reflexe Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Tento text vznikl v rámci vzdělávacího programu Varianty, původně jako příloha k aktivitám. Přiložený dokument vysvětluje základní fáze výuky (evokace, uvědomění a reflexe) a jejich důležitost.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.