+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
17. Říjen 2012 ● Potřebují vaši žáci cizinci i v novém školním roce pomoci se začleněním do výuky? Máte ve třídě nové žáky, kteří nerozumí dobře česky? Potřebujete pomoci při komunikaci s jejich rodiči? Také ve školním roce 2012/2013 pokračuje META, o.p.s. v...
5. Říjen 2012 ● META, o.p.s. otevírá bezplatné nízkoprahové kurzy češtiny pro žáky cizince v Praze na Spořilově a v Kladně. Více informací naleznete v přiložených letácích.
5. Říjen 2012 ● META, o.p.s. nabízí v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci IV. cyklus 3 seminářů zaměřený na problematiku začleňování žáků cizinců do výuky. Jedná se o semináře: Úvod do problematiky začleňování žáků...
1. Říjen 2012 ● Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2013. Více ma http://www.msmt.cz/file/24428.
19. Září 2012 ● MŠMT vydalo informace k možnostem čerpání finančních prostředků na podporu žáků cizinců na kalendářní rok 2013. Pozor! Tentokrát se rozvojové programy na další rok vyhlašují již v listopadu 2012. Více se dozvíte na Informace o vzdělávání cizinců...
3. Září 2012 ● Linka zprostředkovává informace týkající se pobytu cizinců v České republice, zaměstnání a s ním spojených práv a povinností, zdravotního zabezpečení, vzdělávání, systému sociálních služeb i řešení dalších životních situací, nabízí pomoc s...
6. Červen 2012 ● Průzkum zjišťoval vztah studentů k aktuálním místním i globálním problémům, médiím, československým dějinám, romské menšině, jejich politické preference, spokojenost se školou, kterou navštěvují či ochotu zapojit se do veřejného dění. Kromě...
2. Květen 2012 ● META, o.p.s. realizuje v Praze další seminář pro pedagogy MŠ zaměřený na problematiku práce s dětmi cizinci. Seminář se bude konat 28. 5. 2012, od 10:00 do 15:30 hodin. Podrobnější informace najdete v přiložené pozvánce nebo na info@meta-ops.cz....
23. Březen 2012 ● Školení Interkulturní výchovou a prožitkem k toleranci – nové metody v IKV je určeno všem zájemcům z řad pedagogických pracovníků středních odborných škol ve: Královéhradeckém, Jihočeském, Karlovarském, Středočeském, a Plzeňském kraji. Cílem...
23. Březen 2012 ● Sdružení META ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republicek pořádá druhý ročník publicistické a literární soutěže Čeština je i můj jazyk určené pro žáky základních a středních škol. V příloze naleznete leták a dále dokument s...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.