+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
9. Březen 2012 ● ZŠ a MŠ Červený vrch v Praze 6 Vás srdečně zve na závěrečnou konferenci projektu Individualizací vzdělávání k inkluzi, která se uskuteční 16. března 2012 9.00—11.00 hod. v Národní technické knihovně v Dejvicích—Ballingův sál. PROGRAM: Mozaika...
9. Březen 2012 ● Amnesty International ČR zahájila otevřené výběrové řízení projektu Školy přátelské k lidským právům pro všechny školy, které mají zájem stát se ve spolupráci s Amnesty „přátelskými k lidským právům“. Přihlásit se může jakákoli mimopražská...
6. Březen 2012 ● Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo") v souladu s usnesením vlády č. 1266/2000 o realizaci Zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky a o návrhu Koncepce integrace cizinců na území České republiky a...
1. Březen 2012 ● Rytmus o.s. zve na kurz Úvod do inkluzívního vzdělávání, který se uskuteční dne 4.4.2012 na ZŠ Dešná, Dešná 17, 378 73 (http://www.skoladesna.cz/) Kurz bude věnován tematu začleňování dětí se znevýhodněním do běžných základních škol. Jde to?...
24. Únor 2012 ● Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT, dále „ministerstvo“) vyhlašuje Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2012 – 2. kolo v souladu s § 4, § 11 odst. 3, 4 a § 19 nařízení...
23. Únor 2012 ● Zlínský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Úplné znění výzvy je...
22. Únor 2012 ● UNHCR vydalo praktickou příručku (nejenom) pro rodiče dětí-uprchlíků od předškolní úrovně až po terciální vzdělávání. Příručku je možné stáhnout nebo objednat na Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.
20. Únor 2012 ● Kurz je určený těm, kteří potřebují porozumět složitějším textům vyskytujícím se např. v oblasti pracovní komunikace (návodům, instrukcím, popisům). S texty budeme pracovat jak z hlediska pasivního: čtení s porozuměním, tak i z hlediska aktivního...
17. Únor 2012 ● Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2012 „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“ ze dne 10. 2. 2012, č...
17. Únor 2012 ● Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2012 „Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.