+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
24. Srpen 2011 ● Od 1. 9. 2011 začne platit novelizace vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 147/2011 Sb. Přečtěte si, jaké změny nastanou v tomto školním roce ve vzdělávání...
24. Srpen 2011 ● Posoudit kvalitu a bezchybnost učebnice dá učitelům někdy velkou práci. O to složitější je to, pokud je učebnice částečně v cizím jazyce. Takovým případem je také česko-čínská učebnice od Milady Hábové a kol. Čeština pro čínské děti: Česká...
29. Červenec 2011 ● Od 1. 8. 2011 jsou v Centru Farní charity Kyje – Černý Most(po prázdninách) opět otevřené kurzy českého jazyka. Termíny: pondělí a středa 17:30 – 19:00 hod pro pokročilé, a v úterý a čtvrtek 16:00 – 17:30 hod a 17:40 – 19:10 hod. dvě...
28. Červen 2011 ● META o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů zahajuje realizaci projektu „Sociální tlumočení ve styku s cizinci“. Projekt„Sociální tlumočení ve styku s cizinci“ je realizován v rámci veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních...
8. Červen 2011 ● MŠMT zveřejnilo nové znění vyhlášek, kterými se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných - ke stažení zde a vyhláška č. 72/2005 Sb., o...
8. Červen 2011 ● Sdružení META o. s. realizuje v srpnu 2011 LETNÍ INTENZIVNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA Cílem kurzu je, aby si děti osvojily základní jazykové dovednosti pro orientaci v českém školním prostředí, v třídním kolektivu a v učebních předmětech, pro...
30. Květen 2011 ● Členové pracovních skupin NAPIV (Národní akční plán inkluzívního vzdělávání) se rozhodli z jeho struktur vystoupit. Důvody tohoto kroku shrnuli v otevřeném dopise, adresovaném předsedovi vlády a ministrovi školství. Hlavním důvodem podle...
17. Květen 2011 ● MŠMT vyhlašuje pro rok 2011 dotační program MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2011. V rámci Programu jsou vymezeny následující oblasti, na které se bude vázat použití finančních prostředků uvolněných...
17. Květen 2011 ● Olomoucký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.1.,1.2 a 1.3. v rámci Prioritní osy 1 -...
11. Květen 2011 ● Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.1.,1.2 a 1.3. v rámci Prioritní osy 1...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.