+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
1, 2, 3, 4, 5 s Fidem umím česky hned Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy pro nečtenáře Organizace MY Aktivity, o.p.s. vydala díky projektu Rodina pro rodiny metodickou příručku pro výuku českého jazyka pro děti s OMJ v MŠ. Naleznete ji ke stažení níže
1. polovina 20. století v českých zemích Obsahový cíl: - Žák se zorientuje v důležitých událostech 1. poloviny 20. století v českých zemích. - Žák zanese historické události na časovou osu. - Žák se blíže seznámí s charakteristickými rysy hospodářské krize a období prosperity v českých zemích...
10krát s MKV Zapojení do výuky a materiály / Kroky k MKV V příručce nazvané 10krát s MKV – Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu přináší program Varianty čtenářům z řad pedagogů a širší odborné veřejnosti deset nových inspirativních námětů (aktivit) pro výuku multikulturní...
12 tipů pro systematickou podporu Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky ZŠ, SŠ V následujícím výčtu principů shrnujeme naše zkušenosti, ale také inspiraci převzatou ze zahraničí. Vedou k systematickému a úspěšnému zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky.
2. pád podst. jmen Materiál byl vytvořen pro žáky s OMJ 6. ročníku jako přípravný pracovní list k napsání slohové práce, lze jej však využít napříč ročníky druhého stupně. Materiál byl vyzkoušen v intenzivním kurzu češtiny jako druhého jazyka na ZŠ Jaroslava Seiferta....
Abeceda - karty písmen Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Ke stažení zde máte k dispozici interaktivní karty písmen, které lze používat na interaktivní tabuli, karty písmen k tisku a také pracovní listy k procvičování jednotlivých písmen. Karty jsou především určeny k seznámení s abecedou, vázaným písmem,...
Abychom se všichni měli ve škole dobře
Adam a koleno (práce s knihou) Krátká útlá kniha vypráví jednoduchý příběh o klukovi Adamovi, který se dostane do světa uvnitř svého kolene, tam hospodaří babička, říká jí paní Kolínková, protože si vaří k snídani polévku. V kredenci jí roste zelenina, je levák a zamlada bývala ještě...
Adaptace vícejazyčného dítěte v MŠ
Adaptační aktivity pro MŠ Dokument obsahuje úvod k adaptačním aktivitám pro MŠ.
Adaptační koordinátor na základní škole NPI ČR vydalo metodickou příručku určenou pedagogickým pracovníkům základních škol, kteří v rámci služby NPI ČR Adaptační koordinátoři do škol poskytují nově příchozím žákům podporu v prvních čtyřech týdnech po jejich nástupu do školy. Mohou ji využít i...
Adaptační plán (Berlínský model) Mateřské školy / Adaptace dítěte v MŠ Adaptační plán (podle Infans konceptu) je schéma zpracované do přehledné tabulky popisující organizaci prvních dní docházky dítěte do MŠ. Plán je strukturován do několika fází. V prvních třech dnech přichází dítě do MŠ společně s rodiči a za hodinu s...
Adaptační plán - MŠ Otrokovice Příklad dobré praxe MŠ Otrokovice zaměřný na adaptační plán.
Adaptované pokyny BOZ - zahradnictví Na středních odborných školách a středních odborných učilištích se žáci účastní praktické výuky, v níž je nutné dbát na zvýšenou opatrnost a dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Ve spolupráci se střední školou BEAN s.r.o. jsme zpracovali...
Afghánistán
Akce školy / 学校的活动 Akce školy obsahuje informační sdělení o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky) 学校的活动,含有有关学校举办活动的通知(郊游、野校、音乐会、家长教师联谊会)
Akce školy / Activités scolaires Akce školy obsahuje informační sdělení o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky) Activités scolaires, ici vous trouverez des informations sur les activités organisées par l´école (sorties et voyages scolaires,...
Akce školy / School activities Sdělení informující o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky). It includes informational notifications about school activities (trips, Resident Outdoor Schools, concerts, Parent-teacher meetings).
Akce školy / sự kiện của trường Obsahuje informace o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky). sự kiện của trường bao gồm những thông tin về các sự kiện do trường tổ chức (những chuyến đi chơi, học ngoài thiên nhiên, các buổi hòa nhạc, các buổi họp...
Akce školy / мероприятия школы Akce školy obsahuje informační sdělení o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky). Раздел Мероприятия школы содержит информации о школьных мероприятиях (экскурсии, школы в природе, концерты, родительские собрания).
Akce školy / події школи Informační sdělení o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky). події школи містить інформаційні повідомлення про заходи організовані школою (шкільні екскурсії, концерти, батьківські збори)
Akce školy / сургууль дээр болох ажлууд akce školy obsahuje informační sdělení o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky) сургууль дээр болох ажлууд, сургуулиас зохиож буй ажлуудын тухай мэдээллийг агуулна./ аялалууд, байгаль орчин дахь сургалт, концертууд,...
Akce školy / فعاليات و برامج المدرسة akce školy obsahuje informační sdělení o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky)
Akce školy / وقایع مدرسه Informační sdělení o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky).
Akce školy/ Actividades escolares akce školy obsahuje informační sdělení o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky) actividades escolares – contiene información sobre actividades organizadas por la escuela (excursiones, clases al campo, conciertos,...
Aktivita skládání Zapojení do výuky a materiály / Zkušenostní pedagogika a činnostní přístup Zdroj: Verhelst, M., Výuka jazyků v mateřských školkách na základě činnostního přístupu (založeného na úkolech), In: Brtnová Čepičková, I., Wedlichová, I.: Edukace v kontextu sociální exkluze, Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2008.
Aktivity: jak učit porozumění - poslech Čeština jako druhý jazyk / Porozumění - poslech
Aktuální informace k nově příchozím žákům z Ukrajiny
Alchymie, sloučeniny - halogenidy Zapojení do výuky a materiály / Chemie Obsahový cíl: - Žák vysvětlí rozdíl mezi alchymií a chemií - Žák vysvětlí rozdíl mezi prvkem a sloučeninou - Žák přiřadí chemické prvky k jejich značkám - Žák vyjmenuje koncovky oxidačních čísel - Žák umí použít koncovky oxidačních čísel pro tvorbu...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.