+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Zima Obsahový cíl: - Žák dokáže popsat, jak vypadá zima. - Žák se orientuje v textu. - Žák vyhledá v textu klíčová slova a informace. - Žák nakreslí obrázek podle zadání. - Žák se seznámí s druhy zvířat, která můžeme v zimě potkat. - Žák chápe...
Živá čísla Praktická ukázka aktivity vhodné pro třídnickou hodinu, když máme ve třídě žáky s OMJ a chceme podpořit jejich vzájemnou spolupráci a rozvíjet jejich schopnosti neverbální komunikace.
Živočichové Pracovní list z oblasti Člověk a jeho svět do hodin českého jazyka na 1. stupni vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV. Hlavní myšlenkou je procvičovat pravopisné a...
Životní cyklus ptáků Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák popíše životní...
Žížala Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Zjišťujeme jazykovou úroveň žáků na SŠ Podklady pro vedení a vyhodnocení rozhovoru se žákem, následně podklady a postup vyhodnocení diagnostického testu a čtení/psaní s porozuměním o praotci Čechovi.
Zjišťujeme jazykovou úroveň žáků na SŠ - komplet Kompletní balíček, který vyučující provede procesem orientačního určení úrovně žáků. Balíček obsahuje odkazuje na testy, které je možné jim předložit, podklady pro jejich vyhodnocení a popis jednotlivých úrovní s ohledem na potřeby studia na střední škole...
zkouška
Zkušenosti FMŠ Sluníčko školní rok 2014/2015 Dobrá praxe přibližuje možnosti podpory vícejazyčných dětí v MŠ Sluníčko, Praze 13 v letech 2014/2015.
Žlaby na šikmých střechách Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Žlaby na šikmých střechách. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a...
Zlomky Zapojení do výuky a materiály / Matematika Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Použitý byl ve třídě připravující...
Žluté tričko v Ypsilonii Obsahový cíl: - dítě porozumí vyprávění a výstavbě příběhu - dítě si osvojí nebo upevní slovní zásobu - v kontextu a díky zážitku si zapamatuje některá slova y ypsilon v kořeni (vyjmenovaná nebo příbuzná) Jazykový cíl: - dítě pochopí v kontextu význam...
Znaky živých organismů Pracovní list je určen pro žáky s OMJ 4. třídy ZŠ do předmětu Člověk a jeho svět - Přírodověda. Obsahový cíl: - Žák vyjmenuje základní živé organismy a pozná je podle obrázku (pojmenuje je). - Žák uvede znaky živých organismů. - Žák se orientuje v...
Zpráva z jazykové diagnostiky pro nečtenáře Z jazykové diagnostiky pro nečtenáře je vhodné zpracovat zprávu, která může sloužit pro další nastavení jazykové podpory pro dítě s OMJ a také jako dokumentace pro vyšetření v PPP. V přiloženém souboru naleznete zprávu z jazykové diagnostiky chlapce z...
Zřízení asistenta pedagoga - metodický pokyn
ZŠ informační letáky Připravili jsme pro Vás letáky, které přinášejí informace o tématech, se kterými se ve spojitosti se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) můžete setkat. Stručný průvodce pro ředitele základních škol Úloha zřizovatele při při příchodu...
Zvířata ve vlaku Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy pro nečtenáře Cíle: 1) Umět pojmenovat zvířata ve čtvrtém pádě 2) Řadové číslovky 1.-4., barvy 3) Předložky před, za Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.