+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Bariéry mezi námi očima cizinců Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Tato knížka nenabízí vysoce odbornou studii o počtech či postavení cizinců, uprchlíků, azylantů a legálních či nelegálních imigrantů. Nabízí zato velmi upřímné a autentické výpovědi těch, kteří si vybrali Českou republiku jako svůj domov. Někdy jen...
Bariéry cizinců na české škole Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Text shrnuje, čemu čelí děti a žáci s OMJ a jejich rodiče.
Bariéry a potřeby mladých migrantů Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání Průzkum, který si sdružení META vytyčilo jako jednu z počátecních aktivit svého působení, byl realizován s úmyslem zmapovat situaci potenciálních klientů v oblasti...
Asistent pedagoga v mateřské škole Mateřské školy / Podpůrná opatření v MŠ (dle §16 ŠZ) Vše podstatné pro asistenta pedagoga v MŠ a vedení mateřských škol - legislativa, pracovní náplň, příklady z praxe.
Analýza Rodina a škola Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Analýza sleduje „multikulturalitu“ českých škol z „druhé strany“, tedy ze strany těch, kteří jsou nejčastěji považováni za „ty jiné“ a „odlišné“, což jsou nejčastěji cizinci – imigranti, azylanti a Romové. Autoři se zaměřili nestandardně na opomíjenou...
Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Analýza z roku 2007 se mimo jiné věnuje i vzdělávání dětí-cizinců a obsahuje také seznam NNO působících v oblasti migrace a integrace. Tato zpráva byla zpracována v rámci výzkumu realizovaného konsorciem firmy GAC, s.r.o. a týmu Mgr. Jiří Kocourek -...
Analýza dostupných materiálů a zmapování způsobů řešení problematiky vzdělávání žáků cizinců Analýza dostupných materiálů a zmapování způsobů řešení problematiky vzdělávání žáků cizinců v ostatních evropských vzdělávacích systémech a v ČR
Aktivni pohadka Aktivita je zaměřena na orientaci v textu, na poslech a porozumění.
Aktivizující metody výuky na prvním stupni základní školy Zapojení do výuky a materiály / Prostor pro komunikaci Diplomová práce Téma diplomové práce s názvem „Aktivizující metody ve výuce na prvním stupni základní školy“ je snahou zmapovat aktivizující metody ve výuce českého jazyka na prvním stupni základní školy, ověřit si v praxi jejich použitelnost a přínos ve...
Adaptovaná četba Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ V edici Adaptovaná česká próza, určené studentům češtiny jako cizího jazyka, vychází následující tituly: O pejskovi a kočičce (adaptace Silvie Převrátilová, Petra Bulejčíková, úroveň A1) Pohádky (adaptace Lída Holá, úroveň A2) Pražské legendy (adaptace...
A grammar of Czech as a foreign language Čeština jako druhý jazyk / 6. pád - KDE?
Učíme se společně - společná práce pro skupiny Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Soubor pracovních listů pro skupinovou práci (řazeno dle věku a tříd).
Povinná školní docházka a nezletilí cizinci bez pobytového oprávnění Cílem tohoto materiálu je nalezení systémového řešení v oblasti vzdělávání pro specifickou skupinu cizinců, kteří na území ČR pobývají bez pobytového oprávnění.
Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání Adaptace a klima školy / Volnočasové aktivity Materiál je výstupem z výzkumu mapujícího zapojení minoritních dětí do oblasti neformálního vzdělávání. Zaměřen byl na romskou mládež žijící v sociálně vyloučených lokalitách a na vietnamskou a čínskou mládež.
J. Cummins: Vzdělávání vícejazyčných žáků Jim Cummins, profesor na Ontarijském institutu pro studium pedagogiky na univerzitě v Torontu, kde pracuje na vývoji jazyka a rozvoji gramotnosti studentů angličtiny jako dalšího jazyka, byl v říjnu 2020 hostem online konference META. K samotnému...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.