+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
6. Květen 2011 ● Výzva Pardubického kraje - prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání. Více informací naleznete na http://www.pardubickykraj.cz. Výzva Moravskoslezského kraje - prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání. Více informací naleznete na http://www.kr-...
26. Duben 2011 ● Sdružení META pořádá seminář věnovaný výlučně problematice dětí cizinců v mateřských školách, který je zaměřen na děti s odlišným mateřským jazykem v předškolním vzdělávání, námětům a tipům na práci s nimi. Na semináři vystoupí odborníci z praxe...
20. Duben 2011 ● Centrum pro integraci cizinců, o.s. otevírá KURZ LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ-příprava lektorů češtiny jako cizího jazyka na výuku heterogenních skupin. Cílem kurzu je připravit lektory na výuku češtiny v heterogenních skupinách. Obsahem kurzu je...
20. Duben 2011 ● Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo rozvojový program, v rámci kterého mohou školy čerpat finanční prostředky na zajištění výuky českého jazyka pro žáky cizince.Termín doručení žádostí o dotaci je 29.4. 2011. Více informací...
19. Duben 2011 ● Paní učitelka Karla Kubíčková, která již deset let učí ve třídách pro jazykovou přípravu děti cizince a jejíž výukové materiály jsou k dispozici na tomto portále, vytvořila v rámci projektu EUF 2009 metodickou příručku s názvem Zkušenosti s...
14. Duben 2011 ● Sdružení META vydalo publikaci s názvem Žáci s OMJ v českých školách, která vznikala s cílem podpořit pedagogické pracovníky při práci s žáky, kteří přicházejí do českého školního prostředí ze zahraničí nebo vyrůstali v České republice, přesto...
12. Duben 2011 ● V úterý 19. 4. 2011 pořádá META informační seminář pro učitele mateřských, základních a středních škol na téma Vzdělávání cizinců v České republice. Seminář se uskuteční od 10:00 do 12:00 v Městském společenském domě v Kolíně. Prosíme zájemce,...
12. Duben 2011 ● Od ledna 2011 mohou díky projektu Poradenství a asistence migrantům v oblasti vzdělávání podpořeného z Evropského integračního fondu využívat služby občanského sdružení META také cizinci ze Středočeského kraje ze třetích zemí (mimo EU)....
23. Březen 2011 ● MŠMT vyhlásilo program na zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. Více informací získáte na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-...
23. Březen 2011 ● MŠMT vyhlásilo rozvojový program na zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.